Foto-ep o Kumanu

Foto-ep o Kumanu

Foto-monografija naslovlјena kao Foto-ep o Kumanu predstavlјa sažeti i sistematizovani prikaz trenutaka koji obuhvataju prvenstveno 20. vek. Hronologija jednog sela, kakvo je Kumane, fragmentarno oslikana putem crno-belih fotografija, postao je za autore zanimlјiv i zasigurno odgovoran zadatak. Ideja o ovakvoj publikaciji nije skorašnja. Nastala je još davne 1974. godine u meditacijama sa Mikom Trifunjagićem, čovekom vedrog duha, kumanačkim intelektualcem i romantičarem koji je vrlo dobro poznavao život i rad ovog sela. Službenik od 30-ih godina, primaš i glumac, a i fotograf amater, ostavio nam je u nasledstvu mnoge fotografije, pogotovu pejzažne, što je bila retkost za ono predratno vrema.

Tu je svakako i Dragolјub Lala Uča-Buduć, Mikin drugar iz mladosti. Nekada direktor škole, učitelј i inicijator prve sadnje jablanova i predani društveni radnik, takođe je dao dragocene informacije o prošlosti ovoga mesta, putem opisa ili fotografija. Treća ličnost, Emanuel Sekulić, vajar i umetnik koji je veći deo svog dugog života proveo u Pančevu, pružio je, takođe, zanimlјive podatke o Kumanu njegove mladosti. Pored ove trojice izuzetnih lјudi, mnogi naši meštani su nam bezrezervno pomogli. Činjenica je da su se tome odazvali gotovo svi na čija vrata smo zakucali. Ozbilјnija potraga za fotografijama je krenula početkom devedesetih godina, da bi se sa prekidima narednih dvadesetak godina posao priveo kraju. Foto snimci su se pronalazili ne samo u Kumanu nego i u Novom Sadu, Pančevu ili npr. Segedinu.

To je poduhvat koji je odgovarao vremenu, prostoru i načinu na koji je urađen i koji se skoro samo tada mogao na taj način odigrati. Svakako da se razlozi za ovo nalaze u činjenici da su mnogi sagovornici za pripremu vizuelne i pisane građe još bili živi, tako i činjenice da je nadolazeća kompjuterska tehnologija omogućila snimanje i obradu nađenog materijala. Sa ovim je nekako završena i era crno-belih fotografija koje su nas ustvari najviše i interesovale. Prvobitna ideja je bila da se obrade samo urbani pejzaži Kumana. Međutim, kako to nije bilo dovolјno išlo se na sveobuhvatnost života i rada lјudi iz istorije Kumana. Tako su nastala deset poglavlјa koja obuhvataju priče o: fenomenima koje nose fotografije o: starom i novom selu, crkvi i sakralnim objektima, školstvu, portretima meštana i narodnoj nošnji, pejzažima sela i okoline, stočarstvu i zemlјoradnji, svadbama i običajima, svečanostima, provodima, sportu, kultura, društvenom životu, udruženjima i radnim akcijama. Sa tim se nije stalo nego se pronalazila dostupna video i audio građa koja je značajna da bi se dočarao duh vremena u kom je zapis nastao. Od oko osam stotina fotografija i desetak digitalnih zapisa integrisana je građa koja je bila predviđena da se sistematizuje i objavi.

Autor

Duško Letić, Milan Varadinac, Miloš Stančić, Jovan Caran

Datum

14 Januar 2019

Tagovi

Kumane