srenhu
Kuća Vladimira Glavaša u Vranjevu

Kuća Vladimira Glavaša u Vranjevu

Bogato spomeničko nasleđe, uklјučujući i stambene objekte koje su gradile ili u njima živele i stvarale znamenite ličnosti, danas čini kulturnu vrednost koja bi morala biti sačuvana i predstavlјena široj javnosti. Na taj način društvena zajednica, počevši od svakog pojedinca ponaosob, postaje svesna da je upravo kulturno nasleđe, bez obzira na prostor i vreme kada je nastalo, nosilac onih vrednosti koje ističu naše lokalne specifičnosti, kulturološke različitosti i čine osobenosti jednog naroda ili manje društvene zajednice. Nјegovo očuvanje i zaštita treba da postane važan faktor u određivanju prioriteta razvoja i napretka svakog društva. Što su društva bogatija i naprednija, to su briga i svest lјudi o neophodnosti očuvanja njihovog kulturnog identiteta razvijeniji.

Jedan od važnijih segmenata predstavlјanja graditelјske baštine opštine Novi Bečej, na čijoj teritoriji su, pored ovog grada, još i Kumane, Novo Miloševo i Bočar, svakako jeste i štampanje popularnih monografija o pojedinačnim spomenicima kulture, koje imaju za cilј približavanje ovih građevina široj javnosti kroz isticanje njihovih najvažnijih arhitektonskih i kulturno-istorijskih vrednosti.

Ove vrednosti su simboli prošlosti jer otkrivaju mnoge činjenice u vezi sa načinom života i običajima lјudi na ovom tlu, iako su mnogi spomenici kulture, sem crkvenih građevina, protokom vremena potpuno izgubili svoju prvobitnu funkciju.

Autor

Vesna Majstorović, Spomenka Urošević i Dragan Rauški

Datum

14 Novembar 2019

Tagovi

Istorija, Turizam

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...