Istorijska pozadina prvog prigodnog žiga

Dana 27. marta, uoči napada Nemačke na Jugoslaviju, Hitler je saveznicima ponudio podelu plena. Prema tome, Mađarskoj sleduje, pored Bačke i Baranje, i Banat. Obećanje je ponovio i mađarskom ministru rata i ambasadoru Stojaiju (Sztójay Döme). Čim je rumunska vlada početkom aprila obaveštena da će Banat pripasti Mađarskoj, odmah je zapretila da će svojim trupama ući u jugoslovenski deo Banata. Dva dana posle reagovanja Rumuna, da bi smirio svoje saveznike,  Hitler odustaje od učešća mađarskih trupa u osvajanju Banata. Nemačka je okupirala jugoslovenski deo Banata, a Tisa je postala granica između Mađarske i nemačke okupirane teritorije. 

Kao što se vidi, mađarska vlada je ozbilјno shvatila Hitlerovo obećanje u vezi sa Banatom i već je početkom aprila počela pripreme za preuzimanje vlasti, ali nije računala na rumunske pretenzije. Dokaz tome je i to što je unapred izrađen prigodni poštanski žig povodom povratka Novog Bečeja matici – Mađarskoj.

Povezani članci