Prigodni žigovi korišteni u pošti Novi Bečej

Prigodni žigovi korišteni u pošti Novi Bečej

Prigodni poštanski žigovi, kao što nam sama reč sugeriše, upotreblјavaju se radi obeležavanja  nekog prigodnog događaja. Prigodni žigovi uglavnom imaju nepromenlјiv datum ili imaju trajanje od nekoliko dana, a naručuju ih uglavnom udruženja filatelista.

Prvi do sada pronađen otisak prigodnog žiga Novog Bečeja izrađen je u Prvoj mađarskoj  fabrici žigova Klason  (Első Magyar Bélyegzőgyár Klassohn A. Budapest) u Budimpešti, aprila 1941. godine. Otisak se nalazi na sprovodnom (tovarnom) listu sa memorandumom fabrike, pored još pet otisaka prigodnih žigova, a poslat je 12. 4. 1941. godine Mađarskoj kralјevskoj poštanskoj upravi. Prigodni poštanski žig je kružnog oblika, u njemu gore piše TÖRKBECSE (TURSKI BEČEJ), u sredini je kruna Svetog Stefana i legendarna mitska ptica Mađara – turul, a ispod je ispisano  VISSZATÉRT 1941   (VRATILA SE, misli se – u okviru istorijske Mađarske). Da li je prigodni žig  TÖRÖKBECSE VISSZATÉRT bio prosleđen pošti u Novom Bečeju ili ne, na to nemamo validan odgovor, ali je više nego sigurno da uopšte nije bio u upotrebi. Ni ja, niti bilo ko od najpoznatijih poznavalaca okupacijskih izdanja žigova severne Srbije, to jest Vojvodine, nije video pismo sa otiskom tog prigodnog žiga.

Povezani članci