Iz rada Saveta Mesne zajednice u Novom Miloševu

Savet Mesne zajednice u Novom Miloševu održao je ovih dana svoju redovnu sednicu na kojoj je razmatrano izmene predračuna prihoda i rashoda Mesnog samodoprinosa za 1966. godinu i predračuna Mesne zajednice Novo Miloševo za 1966. godinu.

Predsednik Saveta Mesne zajednice, Milenko Pajić, je u svom referatu upoznao prisutne o potrebi izmena predračuna prihoda i rashoda Mesnog samodoprinosa za ovu godinu. Posle vrlo žive diskusije Savet Mesne zajednice usvojio je finansijski plan prihoda i rashoda sredstava Mesnog samodoprinosa za 1966. godinu sa ukupnim prihodima od novih  dinara 683.311,36 i ukupnim rashodom od novih dinara 683.311,36.

Na ovoj sednici takođe je jednoglasno usvojen i nov finansijski plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Novo Miloševo za 1966. godinu sa ukupnim prihodom od novih dinara 498.306,17 i ukupnim rashodima od novih dinara 114.700,00 kao i finansijski plan prihoda i rashoda Investicionog fonda Mesne zajednice Novo Miloševo za 1966. godinu sa ukupnim prihodima od novih dinara 383.606,17 i ukupnim rashodima u ukupnom iznosu od novih dinara 383.606,17.

Savet Mesne zajednice je takođe upoznat da se privodi kraju realizacija dogovora sa „Elektrovojvodinom“ oko dalekovoda i vodovoda a da je izvesna količina potrebnog materijala već pristigla, a da se uskoro očekuje i ugovor za lokaciju za vodovod od strane preduzeća za vodovod i kanalizaciju iz Zrenjanina.

Povezani članci