Predkongresna aktivnost pri kraju

Na nedavno održanoj sednici Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSRNS razmatrao je nekoliko veoma interesantnih pitanja kako za okončanje predkongresne aktivnosti u opštinskoj organizaciji Socijalističkog saveza tako i druga od interesa za rad same organizacije.

Tako je vođena diskusija o prednacrtu Statuta SSRNJ, koja se inače već odvijala u mesnim organizacijama. Stavljene su u osnovi dve primedbe, odnosno izražena su dva mišljenja na odgovarajuće odredbe Prednacrta. Kod odredbe koja predviđa da se u skladu sa Statutom SSRNJ u opštini, srezu, i pokrajini donose pravilnici, a u republikama statuti, smatra se da je potrebno iste menjati u tom smislu što bi se i u republikama donosili pravilnici. Ovo mišljenje proisteklo iz činjenice da su osnovna načela i druga suštinska pitanja regulisana statutom SSRNJ, a oni su jedinstveni, pa bi republike u tom slučaju kao i opštine i druge društveno-političke zajednice donosile samo pravilnike koji bi regulisali organizacionu strukturu i način rada organizacije u republici.

Na odredbu koja predviđa tajno glasanje za organe Socijalističkog saveza stavlja se primedba u tom smislu što bi ovo pitanje trebalo regulisati na isti način kao i u dosadašnjem statutu, obzirom da bi u suprotnom neke mesne organizacije zbog većeg broja članova u tehničkom izvođenju imali teškoća.

Na sednici je takođe razmatrano pitanje statusa domova Socijalističkog saveza u vezi sa diskusijom o prenosu poslovnih prostorija i stambenog prostora. Preduzeću za gazdovanje stambenim zgradama i zaključio da bi sve domove trebalo preneti odgovarajućim mesnim zajednicama. U ovom smislu je i upućen predlog Opštinskoj skupštini. Razlozi za ovakvo mišljenje leže u oceni da bi sredstva koja bi se morala plaćati Preduzeću za gazdovanje stambenim zgradama suviše opterećivala mesne organizacije, koje i inače raspolažu vrlo skromnim sredstvima, a mesne zajednice su i do sada o ovim prostorijama vodile brigu.

Izvršni odbor je razmatrao i neka druga pitanja, a između ostalog i zaključke Saveta radne zajednice Gimnazije, povodom kojih je predložio istom da se održi zajednička sednica oba organa na kojoj bi se pitanja pokrenuta u pomenutim zaključcima razmotrila a time bi Izvršni odbor na najefikasniji način pružio pomoć u rešavanju aktuelnih problema Gimnazije.