Nerazumljiv odnos

Već par godina unazad, svakog proleća, građani Novog Bečeja susreću se sa istim problemom, odnosno pitanjem da li će se neposlušna Tisa izliti i poplaviti Ljutovo i Libe. Nije potrebno posebno isticati veličinu problema, dovoljan je podatak da se radi o blizu 4.000 kj oranice izuzetnih kvaliteta, istina zahvaljujući baš izlivanju Tise, koji predstavljaju „Baštu“ Novog Bečeja, gde se inače ubere plod u vrednosti oko 1,3 milijarde starih dinara. Radi se, očito je, o pitanju da li će više od jedne milijarde propasti ili ne, i dalje, i o tome kako će pijaca biti snabdevena, dakle i o standardu naših građana koji je time najneposrednije uslovljen.

Poznato je da su obe rudine zaštićene letnjim nasipima od kojih je onaj koji štiti Libe jačeg profila i dozvoljava odbranu od blizu 700 cm a drugi samo do oko 600 cm. Do sada je stanje nasipa i sama odbrana bila briga radne organizacije DTD, koja je specijalizovana za ovakve poslove kako kadrovski tako i u odnosu na mehanizaciju, a sredstva su obezbeđivana iz vodnog doprinosa građana. Međutim, pomenuta radna organizacija je odlučila da počev od ove godine ne brine o letnjim nasipima odnosno o tzv. forlandima među koje spadaju i ove dve rudine, kao i da se odriče sredstava vodnog doprinosa koja su dostizala visinu od 12 miliona starih dinara godišnje za ove dve rudine. Briga je dakle prepuštena građanima u Skupštini opštine, koja inače ne mora ubirati vodni doprinos. Ovakvim jednostranim odbijanjem DTD je stavio drugu stranu u vrlo nezavidnu situaciju. Stanje nasipa je takvo da zahteva neminovno otklanjanje posledica prolećnog prelivanja, za čega je potrebno uložiti oko 6 miliona starih dinara. Dakle ne radi se o nedostatku sredstava, niti se od strane Opštine zahteva da DTD ulaže preko iznosa od 12 miliona, koliko po osnovi vodnog doprinosa, dobijaju. Radi se naime o tome da je Skupština sada u situaciji da zbog takvog odnosa DTD-a, koji se najblaže može oceniti nerazumljivim, objedinjuje interese oko 2.000 vlasnika što je vrlo teško, posebno što je to i nepotrebno. Drugim rečima treba stvoriti obavezu za sve vlasnike, koji inače ne moraju biti jednako zainteresovani.

Predstavnici  Skupštine su kontaktirali sa predstavnicima  DTD-a međutim do sporazuma nije došlo iako bi se to moglo bez ikakvih problema, posebno u odnosu na sredstva, jer je DTD-u predloženo da ulaže samo do iznosa od 12 miliona. Postavlja se pitanje da li se može ostati ravnodušan kada je u pitanju više od jedne milijarde društvenih sredstava, posebno kada se radi o organizaciji koja je za ove poslove specijalizovana. Odgovor na ovo pitanje, kome nažalost ima mesta, biće rezultat razgovora koji se i dalje vodi sa predstavnicima DTD-a.

No, bez obzira na to, Skupština i njeni organi, shvatajući čitavu težinu problema, nastojaće da sa građanima Druge mesne zajednice dobrovoljnim radom i na drugi način reši ovaj problem. Obzirom  na to potrebno i ovom prilikom skrenuti pažnju svim zainteresovanim građanima da svojim učešćem u dogovorima i njihovom realizovanju doprinesu rešavanju ovog vrlo aktuelnog problema.

Povezani članci