Prvi dogovor o narednim izborima

Nedavno je u prostorijama društveno–političkih organizacija održan prošireni Plenum Opštinskog odbora SSRNS Novi Bečej, koji je razmatrao aktuelna pitanja oko priprema za izbore odbornika i poslanika skupština društveno-političkih zajednica u 1967. godini.

U uvodnoj reči predsednik Opštinskog odbora SSRN Novi Bečej, Stevan Škrbić, je naglasio da mnogim odbornicima i poslanicima raznih veća tokom iduće godine ističe mandat, te je potrebo da se još sada ova pitanja postave na dnevni red, kako bi se što bolje izvršile višemesečne pripreme, kao i da se na ovome obezbedi puno učešće svih građana.

U diskusiji koja je usledila posle uvodnog izlaganja Škrbića, istaknute su mnoge slabosti u radu kako odbornika, tako i poslanika.

Tomislav Novaković, je u svojoj diskusiji izneo, da mu nije poznat pozitivan rad mnogih odbornika, koji su prisustvovali na svim sednicama, jer svoju aktivnost uopšte nisu preneli na sredinu u kojoj žive. Zato i ne treba da se daje ocena odbornicima samo kroz njihovo redovno prisustvovanje sednicama, nego treba ih ocenjivati na osnovu njihove aktivnosti posle sednica, na konferencijama SSRN i izborima građana.

Draga Golubović, je u svojoj diskusiji istako da je potrebno da mesne organizacije SSRN sačine programe, obzirom da će oni biti glavni nosioci izborne aktivnosti.

Toma Ostojić, je izneo da deli mišljenje mnogih građana svog mesta i uopšte cele komune Novi Bečej, kada kaže, da je potrebno što češće da dođe do susreta između poslanika, koji su birani sa ove teritorije, i samih građana, jer je dosadašnja praksa pokazala da se retko dešava da poslanik dođe u bilo koje mesto u našoj Opštini.

Milan Racković, predsednik Skupštine opštine Novi Bečej, je izneo svoje mišljenje o nedolasku poslanika na skupove Socijalističkog saveza i naglasio, da treba imati u vidu i o kom je poslaniku reč, jer ima poslanika kojima je usled svoje prezauzetosti prosto nemoguće da dođu, a ima i takvih, koji bi mogli doći a ipak nisu dolazili.

Stevan Škrbić, je izneo da je diskusija jasno istakla pitanja sa kojima ćemo se susresti u izbornoj aktivnosti, i da se ova pitanja moraju kompleksno posmatrati sa svim uzrocima i posledicama, kako bi izbegli subjektivizam u ocenama. Takođe je naglasio, da mesni odbori Socijalističkog saveza održi sednicu i donesu svoje programe rada vezane za aktivnosti na ovim pitanjima, a isto to treba da učini i Izborna komisija Opštinkog odbora SSRN.

On je takođe izneo i činjenicu, da Izborna komisija Opštinskog odbora SSRN do sada nije pokazala neku veću angažovanost, te je Plenumu predložio, da se ova komisija tj. pojedini članovi komisije zamene drugim članovima, jer do sada se pokazalo, da je zauzetost u drugim poslovima negativno uticala na rad članova ove komisije.

Posle kraće diskusije doneta je odluka da se dosadašnjih pet članova razreše dužnosti u Izbornoj komisiji, a na njihova mesta su izabrani drugi članovi. Takođe je doneta odluka da predsednik ove komisije bude Borivoj Garčev.

Plenum je u daljem svom radu razmatrao  i program rada za narenih šest meseci, te je isti bez ikakvih primedbi jednoglasno i usvojen.

Na kraju rada Plenuma Stevan Škrbić upoznao je prisutne, da je IO OO SSRN jednim dopisom izvešten od Saveta radne zajednice Gimnazije, o problemima koji su se javili u tom kolektivu. Izvršni odbor je razmatrao te zaključke i predložio zajednički sastanak sa ovim radnim kolektivom. On je takođe naglasio, da je potrebno da se sa ovim upozna Opštinski odbor SSRN, pošto se sticajem okolnosti morao u ovu problematiku umešati i OK SK u razmatranju slabosti u tom kolektivu. U vezi sa tim OK SK formirao je i komisiju , koja će detaljno ispitati ceo ovaj slučaj, tako da će Izvršni odbor posle uvida ove komisije odlučiti šta će se dalje preuzeti, i o tome će blagovremeno biti obavešten svaki član Opštinskog odbora SSRN Novi Bečej.

Povezani članci