Data podrška predlogu za sazivanje konferencije samoupravljača

- U radnim organizacijama naše Opštine počele diskusije o konferenciji samoupravljača.

U radnim organizacijama sa područja naše Komune u toku su diskusije o tezama Centralnog veća saveza sindikata Jugoslavije o Konferenciji samoupravljača. Opšti je utisak da su sve radne organizacije koje su na organima upravljanja ili kolektivu razmatrale ovo pitanje zainteresovane za sazivanje jednog ovakvog skupa. Smatra se da mnoga pitana iz oblasti daljeg razvoja samoupravljanja koja su pomenuta na IV Plenumu CK SKJ upravo na ovoj konferenciji treba precizirati i doneti odluke kako bi ih dalje sprovodili u život.

I, mada se u kolektivima po pravilu pozdravlja inicijativa da se održi jedna konferencija ovakve vrste mišljenja o materijalima Centralnog odbora SSJ nisu jedinstvena. U prvom redu pominje se da je materijal veoma obiman i temeljan što krije opasnost da konferencija zbog brojnih pitanja koja bi imala da raspravi izgubi u efektu. I pored toga, kako je zapaženo, na nekim skupovima sindikalnih podružnica u tezama je nedovoljno jasno obrađeno pitanje razvoja samoupravnih odnosa na nivou radnih jedinica, iako se baš tu odvijaju najkrupnije promene i postoje najznačajniji otpori.

Diskusija o tezama za konferenciju samoupravljača koja će biti privedena kraju do prvog oktobra u punom su jeku, pa se može očekivati da će radni ljudi iz naše Opštine diskutujući o njima dati još niz korisnih predloga za rad ove konferencije. O svim predlozima radnika Opštinsko Sindikalno veće će početkom narednog meseca izvesti sazivače konferencije.