Uporedo s investicijama obrazovanje i priprema kadrova

Industrija građevinske keramike „Polet“ uporedo sa insvesticionim ulaganjima u podizanju novog pogona za proizvodnju keramzita vodila je sistematsku, organizovanu politiku i oko pripreme kadrova. Još aprila meseca ove godine kada je izgradnja ovog pogona bila u središnjoj fazi počeli su razgovori sa Narodnim univerzitetom Novi Bečej i Zavodom za zapošljavanje Zrenjanin oko pripremanja i obrazovanja radnika koji će se zaposliti u „Poletu“ posle završetka objekta, bilo u starom ili pak novom pogonu. Investicionim programom predviđeno je zapošljavanje novih 140 radnika sa kojim će radna organizacija „Polet“ sklopiti radni odnos u proleće 1967. godine.

Narodni univerzitet i Zavod za zapošljavanje radnika dali su se na posao i u letnjem periodu pripremili elaborat o obrazovnom zahvatu. Elaboratom je predviđeno obrazovanje tj. priučavanje oko 150 radnika koji treba da se zaposle kao nova radna snaga u „Poletu“. Za njih je izrađen specifičan program koji bi se realizovao u zimskim mesecima i koji obuhvata osnovna pitanja i teme iz oblasti samoupravljanja u „Poletu“, ekonomike i raspodele u „Poletu“, tehnološkog procesa i stučno-praktičnog rada. U isto vreme elaboratom je predviđeno dokvalifikovanje postojeće radne snage iz „Poleta“ koja bi, okvalifikovana, prešla uglavnom u novi pogon, dok bi se nova radna snaga pretežno zaposlila u starom pogonu. Na taj način projekat obrazovanog zahvata u „Poletu“ obuhvatio bi obrazovanje oko 250 radnika od čega 140 za priučene radnike, 40 za polukvalifikovane i ostalo za kvalifikovane radnike.

Sredstva za ovaj obrazovni zahvat obezbedili su Zavod za zapošljavanje radnika i Industrija građevinske keramike „Polet“.

Posle izrade projekta, programa obrazovanja i niza razgovora svih zainteresovanih faktora došlo se do nove faze u realizaciji projekta tj. do selekcije i odabiranja radnika koji će se zaposliti kao nova radna snaga na proleće 1967. godine u „Poletu“.

Stručna ekipa Zavoda za zapošljavanje Zrenjanin u kojoj su se nalazili : psiholog, pedagog, socijalni radnik, lekar i medicinska sestra i stručnjaci iz Univerziteta 10 dana su neprekidno radili na raznovrsnim pregledima, merenjima i proverama psiho-fizičkih sposobnosti. U toku merenja i pregleda jedan broj prijavljene radne snage je otpao, bilo iz zdravstvenih razloga, bilo pak na psihološkim i drugim merenjima. O svakom kandidatu postoji precizno vođen dosije u kome su uneti svi podaci pregleda i merenja. Na osnovu svih nalaza stručne ekipe sastavljena je rang lista sa predlozima na kakva radna mesta pojedini radnici mogu da se rasporede. Ovakvim sistematskim pregledima proces primanja nove radne snage podignut je na jedan mnogo viši stručan i humaniji nivo, jer se na osnovu fizičkih i psihičkih mogućnosti svakog pojedinca davala orijentacija za rad i radnu usmerenost.

Na osnovu stručnih nalaza ekipe Zavoda za zapošljavanje radnika komisija za rad i radne odnose „Poleta“ daće svoju reč tj. odrediti konačno, koji od oko 200 pregledanih radnika i radnica mogu da pođu u odeljenja za obrazovanje, priučavanje u Narodnom univerzitetu.

Posle nastave, koja se planira da traje tri meseca, izvršiće se kontrolni ispiti pred komisijom sastavljenom od predstavnika Zavoda za zapošljavanje radne organizacije „Polet“ i Narodnog univerziteta. Oni koji budi pokazali najbolji uspeh i koji imaju najbolje rezultate sa pregleda i merenja postaće na proleće 1967. godine stalni radnici u Industriji građevinske keramike „Polet“.

Sve u svemu, jedan nov pristup zapošljavanju radnika, jedan nov rezultat zajedničkih napora Zavoda za zapošljavanje, radne organizacije „Polet“ i Univerziteta, jedna nova pobeda za anale „Poleta“ i egzistencija za novih 140 porodica u opštini Novi Bečej.

Povezani članci