Primer obostrano korisne saradnje

Gajenje živine u našoj opštini još uvek predstavlja vid saradnje individualnih proizvođača sa zadrugom o kome se malo zna. Zbog toga valjda i interesovanje nije dostiglo željeni nivo ali ipak postoje usamljeni slučajevi koji ohrabruju mnoge kooperante.

U Zmaj Jovinoj ulici postoji još nedovršena kuća za koju se kaže da su joj stanovnici pilići. Radi se o kući dosetljivog kooperanta bečejskog „Živinoprometa“ Bičkei Mihalju koji je od ovog preduzeća preuzeo 2800 komada pilića po ceni od 200 starih dinara. Nakon dva meseca ovi pilići su dobili težinu od 1,5-2 kilograma. Prilikom otkupa ovo bečejsko preduzeće isplaćuje 610 starih dinara po kilogramu, što je ovom kooperantu donelo 285. hiljada starih dinara čiste dobiti. Koncentrat je obezbedio „Živinopromet“ iz Bečeja.

Poučenim primerom Bičkei Mihalja ovom preduzeću se već javilo nekoliko desetina novih kooperanata, koji od ovog preduzeća traže nekoliko hiljada mladih pilića. Većoj zainteresovanosti kooperanata svakako doprinosi i podatak da se ovi pilići rase „Brojler“ veoma brzo razvijaju i da njihovo odgajivanje ne zahteva naročito velike napore.