Raznovrsni oblici rada

Program rada Prve Mesne zajednice u Novom Bečeju za proteklu godinu zacrtao niz zadataka u cilju ostvarivanja što šire saradnje sa građanima na organizovanju i unapređenju komunalnih, privrednih, socijalnih, prosvetnih i drugih delatnosti, a koje služe neposrednom zadovoljenju svakodnevnih potreba građana.

Svoju delatnost i rad Mesna zajednica je sprovodila kroz raznovrsne oblike rada, a preko svojih organa kao što su: Savet, komisije, Mirovno veće i zborovi građana.

Analizirajući rad Saveta može se dati ocena da je on bio zadovoljavajući, jer je na svojim sednicama razmatrao raznovrsna pitanja, po kojima je zauzimao potrebne stavove i donosio odluke.

Između ostalog Savet je pretresao sledeća pitanja:

- Materijale koji se iznose na zborove birača,

- Donošenje Pravilnika o raspodeli LD,

- Davanje saglasnosti za ugovaranje i izgradnju komunalnih objekata na teritoriji Prve mesne zajednice,

- Donošenje Odluke o zajedničkoj službi čuvara polja, i niz druga pitanja.

Što se tiče sprovođenja u život svih ovih zadataka i odluka može se slobodno reći da su one sve i sprovedene, izuzev odluke o održavanju vašara i pijaca.

Značajniji poslovi koji su u toku prošle godine sprovedeni su i organizacija odbrane od poplava, organizovanje i sprovođenje preventivnih mera na suzbijanju stočnih bolesti i druga.

Rad zajednice se odvijao i kroz održavanje i organizovanje zborova građana i konferencija.

U toku protekle godine na terenu mesne zajednice, u kojoj se nalaze dve izborne jedinice održano je ukupno 18 zborova birača, na kojima se raspravljalo o veoma značajnim pitanjima među kojima je i Odluka o uvođenju mesnog samodoprinosa i Odluka o uvođenju naknade čuvara polja i druge.

Što se tiče prisustva građana na ovim zborovima i konferencijama može se reći da je ono zadovoljavajuće ali na ovom planu  mora se još dosta učiniti kako bi što veći broj građana učestvovao u donošenju i odlučivanju pojedinih mera iz oblasti društvenog standarda.

Značajno mesto u radu zajednice zauzimale su stalne i povremene komisije, koje su pored Saveta i zborova građana najznačajniji oblik rada i delatnosti.

U toku prošle godine, u okviru zajednice radile su sledeće komisije: Komisija za komunalna pitanja, Komisija za socijalno zdravstvena pitanja. Komisija za fizičku kulturu, i disciplinu. Sve one manje više imale su uspeha u svom radu.

Mirovno veće takođe zauzima značajno mesto u radu zajednice, i ono je sa uspehom obradilo postavljene mu zadatke. U toku prošle godine ono je održalo 17 sednica na kojima su razmatrana razna pitanja kao naprimer: uvrede i klevete, podela zajedničke stečene imovine i drugo.

Svi poslovi koji su se odvijali preko mesne zajednice iziskivali su i potrebna materijalna i finansijska sredstva.

Za pravilan rad i izvršavanje postavljenih zadataka zajednica je raspolagala sredstvima koja su uglavnom poticala iz mesnog samodoprinosa.

Uglavnom ova sredstva su korišćena za izgradnju komunalnih objekata, kao i pokriće troškova ličnih dohodaka radnika i službenika.

Pored gore iznetih pitanja i problema kojima se mesna zajednica prošle godine bavila je još i niz drugih, a naročito onih koji  su služili neposrednom zadovoljenju potreba građana kao npr. održavanje i izgradnja raznih komunalnih objekata (bunara, kanala, trotoara i dr.)

Da bi rad Mesne zajednice bio još uspešniji potrebno je još šire učešće građana u radu njenih organa i to kroz svakodnevnu aktivnost, jer će se samo na taj način moći postići još bolji rezultat od kojih zavisi kako lični tako i društveni standard svih građana na području gde ona živi i deluje.