Kritički odnos prema sopstvenoj praksi

Druga Osnovna organizacija Saveza komunista Novi Bečej održala je svoju godišnju izbornu konferenciju 22. februara t. g.

Podeneti materijali (izveštaj o radu, program zadataka i obrazloženje zadataka za naredni period) jasno su prikazali kojim se problemima bavila ova organizacija u proteklom periodu, kao i koja pitanja smatra kao najaktuelnija za sprovođenje u život u buduće.

Dvanaest diskutanata u svojim izlaganjima ukazali su na slabosti i propuste u radu ove organizacije, no isto tako izneli su i uspehe u proteklom radu. Veći broj diskutanata u svojoj diskusiji osvrnuo se na metod i sadržaj rada ove organizacije, koja je po svom sastavu vrlo heterogena, ukazavši na propuste i nezalaganje pojedinih komunista u odnosu na komuniste koji su svojim radom uspeli da ranije postavljene zadatke i sprovedu u život.

Dosta je bilo reči o neposećivanju zborova birača konferencija Socijalističkog saveza i drugih predavanja, od strane jednog broja komunista, pa se stoga postavilo pitanjekako i na koji način će ovi komunisti moći prenostiti sve ove mere i zadatke na druga lica.

Isto tako istaknuto je i pitanje rada komunista iz preduzetnih organizacija koji žive u ovom rejonu. Ovo stoga što i njih svakako moraju da interesuju zadaci koje treba sprovoditi van svojih radnih kolektiva. U ovom delu je postavljeno i pitanje nedovoljne saradnje između teritorijalnih i preduzetnih organizacija SK što svakako čini propust, jer su zbog ovoga i željeni rezultati izostali.

Ukazano je na nedovoljnu brigu oko omasovljenja organizacije, što u narednom periodu treba da bude jedan od glavnih zadataka ove organizacije. Pored ovoga, kao drugi važan zadatak je i idejno obrazovanje, zatim razvijanje samoupravnog sistema, kao i stalno praćenje i izučavanje metoda rada u sadašnjim uslovima.

Na kraju, pošto su usvojeni podneti materijali za novog sekretara OO SKS izabran je Jožef Dudaš, za zamenika Vlada Antonović, a za članove sekretarijata još Antal Kiši, Mirjana Petrović i Imre Paracki.

Povezani članci