Formirano koordinaciono telo za pripremu izgradnje radničkog doma

Na sednici Predsedništva Opštinoskog sindikalnog veća Novi Bečej, održanoj dana 1. marta 1966. god. raspravljalo se o nizu značajnih pitanja, među kojima su izveštaj o finansijskom i materijalnom poslovanju za proteklu godinu, informacija o molbama i žalbama upućenih Veću i višim forumima sindikata, informacija o aktivnostima organa sindikata u sindikalnim podružnicama, te formiranje koordinacionog tela pri OSV-u za pripreme i druga pitanja u vezi sa izgradnjom Radničkog doma u Novom Bečeju.

U vrlo živoj diskusiji po svim ovim pitanjima ocenjen je rad Veća u celini, kao dobar.

Posebno se može istaći da je finansijsko poslovanje za proteklu godinu završeno sa pozitivnim rezultatom, što je omogućilo formiranje određenih fondova.

Informacijom o molbama i žalbama, registrovano je ukupno 39. raznih predstavki. Najviše je bilo žalbi po pitanju ličnih dohodaka, zatim, nepravilnostima u primeni odredaba Zakona o radnim odnosima, zatevima za zapošljavanje i dr. Većina njih je rešena u korist podnosioca zahteva-predstavki.

Jedno od važnih pitanja je izgradnja Radničkog doma u Novom Bečeju. Potreba je vrlo velika, a finansijskih sredstava malo.

Članovi predsedništva zaključili su da upute raspis svim radničkim savetima radnih organizacija s predlogom za oročavanje sredstava, koja bi se udružila u jedan fond, kako bi se već ove godine otpočelo sa radom. Radi priprema i daljeg koordiniranja formiran je Koordinacioni odbor od 13 članova, sa zadatkom preduzimanja daljih mera u vezi sa ovim pitanjem.

Na kraju je bilo reči o reizbornosti, obzirom da se o tome rapravljalo na jednoj od ranijih sednica, te je donet zaključak da se uputi preporuka radnim organizacijama za raspisivanje konkursa s obzirom da do danas isti nisu raspisani.

Povezani članci