Nerešeni problemi trgovine i ugostiteljstva

I pored veoma žive aktivnosti zborova birača u mestu naše komune Bočaru, ipak su još uvek prisutni problemi koji traže rešenje. Koliko je situacija u ovom mestu ozbiljna najbolje ilustruje poslednji zbor birača na kome su bili ko zna koji put na dnevnom redu problemi snabdevanja mesta robom i ugostiteljstvom. Ova dva osnovna problema bila su predmet široke i veoma oštre diskusije na zboru birača koji je održan ovih dana.

Ugostiteljsko preduzeće „Jadran“ u Bočaru ima jedan ugostiteljski objekat. Nije prvi put da su bočarci na zboru birača i tribinama ostalih društvenih organizacija postavljali ovo pitanje, pa ipak još je uvek sve po strarom, a neke stvari sve više „bodu“ oči. Kad se pogleda zapisnik sa poslednjeg zbora birača dobije se utisak da su mnoge stvari gledane suviše oštro, možda i ne treba o tome baš na taj način diskutovati ali, stoje činjenice koje se ipak ne mogu mimoići. Kada se svrati u kafanu ugostiteljskog preduzeća u Bočaru potrebno je bar pola časa da se dobije piće, jer ugostitelj koji inače služi goste treba da prethodno završi partiju karata koju igra sa gostima. U  ovoj jedinoj kafani u mestu nije redak slučaj da umesto konobara za šankom radi čistačica, ili da se daje piće maloletnicima, pijanim gostima, čaše se lupaju po nabavnoj ceni, ako to dozvoli ugostitelj i drugo. U ovoj kafani nisu retke tuče ni žučne svađe. Sve se to odvija mimo kontrole, inače treba dodati i primedbu bočaraca da se u ovaj objekat ulaže vrlo malo i da se sala i dvorište nalazi u takvom stanju da bi sigurno trebalo da je poseti i sanitarni inspektor čije mišljenje nebi bilo pohvalno.

Problemi trgovine u mestu takođe su razmatrani po ko zna koji put na ovom zboru. Sve je još uvek po starom te se dobije utisak da građani uzalud traže da u svom mestu budu snabdeveni bar osnovnim artiklima koji su skoro svakodnevno potrebni. Dešava se veoma često da bočarci putuju u obližnja mesta pošto ne mogu da dobiju konfekciju, obuću, građevinski materijal u svom mestu. Istaknuti su niz drugih artikala i brojni primeri koji ilustruju jednu nebrigu trgovinskog preduzeća o bočarcima. Oni su s pravom tražili mnoge stvari koje niko nije izvršio. Pre nekoliko godina bočarci su se dogovorili sa trgovinskim preduzećem „Potisje“ oko podizanja jedne veće prodavnice za potrebe mesne trgovine za koju je određena i lokacija. U njenu gradnju je trebalo utrošiti samo 6 miliona starih dinara i stvar bi bila u redu, međutim to se bočarcima već nekoliko godina obećava i dok stvari stoje u mestu u jednoj prodavnici ovoga preduzeća čeka se i po jedan čas za uslugu i to samo ako se u prodavnici može naći određeni artikl. Bočarci su izračunali da investicija od 6 miliona starih dinara u novu prodavnicu je opravdana. Promet ovoga preduzeća u Bočaru prelazi cifru od 123.500.00 starih dinara i pored toga što se veliki broj artikala kupuje van mesta. Iako je „Potisje“ predvidelo ove godine preko 180 miliona starih dinara za investicionu izgradnju ipak ova prodavnica nije na spisku.

Možda bi pomenuta preduzeća trebala što pre ispitati odnos prema potrošačima u ovom mestu jer i pored svega treba, čini se, ipak imati u vidu 2800 stanovnika Bočara koje već dosta dugo čekaju rešenja ovih pitanja.

Povezani članci