Pozitivna kretanja na organizacionom učvršćenju

Protekli period aktivnosti organizacije Saveza komunista u opštini bio je karakterisitičan po veoma živoj i dinamičnoj aktivnosti na planu organizacionog učvršćenja i jačanja.

Tako su osnovne organizacije SK pitanju prijema i primeni vaspitnih mera daleko više poklonile pažnje, a naročito po pitanju prijema novih članova iz redova neposrednih proizvođača.

Od ukupno 134 novoprimljena člana u toku prošle godine, njih 98 su iz neposredne proizvodnje, što je u odnosu na ranije godine daleko više. Ovo je veoma pozitivno, ako se ima u vidu da socijalna struktura članstva organizacije SK nije zadovoljavajuća, tj. da je broj radnika nešto veći u odnosu na druge kategorije.

Uporedo na prijemu radnika u SK, osnovne organizacije su radile i na prijemu omladinaca, žena i drugih kategorija.

No, i pored tolikog broja primljenih, iz podataka godišnjeg izveštaja može se videti da je malo primljeno individualnih poljoprivrednika, zanatlija i drugih kategorija. Osnovne organizacije bi trebalo da pitanju prijema individualnih poljoprivrednika poklone veću pažnju, kako bi se i ovaj nedostatak u narednoj aktivnosti otklonio i na tom planu postigli bolji rezultati.

Uporedo sa radom na prijemu u SK, osnovne organizacije su radile i na primeni vaspitnih mera.

Tako su u toku prošle godine osnovne organizacije isključile iz svojih redova 72 člana zbog kršenja Statutarnih obaveza, nediscipline i drugih uzroka.

U odnosu na ranije godine, osnovne organizacije su preventivno delovale i sprečavale negativne pojave članova koji su skloni prestupima, ili pak neizvršavanju svojih obaveza. Tako je ukupno kažnjeno raznim disciplinskim merama 50 članova od čega je njih 40 opomenom.

Svi ovi podaci pokazuju da su osnovne organizacije u toku protekle godine veoma intenzivno radile na svom organizacionom jačanju i učvršćenju, i da su im u tom smislu Opštinski komitet kao i Mesni komiteti pružali potrebnu pomoć.

Tako je Opštinski komitet u toku prošle godine ovom pitanju dva puta poklonio pažnju, na svojim sednicama svestano analizirao, zauzeo stavove i doneo potrebne zaključke.

I pored svih postignutih pozitivnih rezultata na planu organizacionog jačanja i učvršćenja organizacije SK u opštini, Opštinski komitet SK će i u narednoj aktivnosti ovom pitanju poklanjati potrebu pažnju, kako bi se postigli još bolji rezultati i otklonile dosadašnje slabosti a kojih je pored rezultata takođe bilo.

Tako Opštinski komitet ima u planu da na jednoj od svojih narednih sednica detaljno opet izanalizira sve pojave i kretanja u vezi sa prijemom u SK, i primenom disciplinskih mera, nakon čega će doneti potrebne zaključke sa kojima će se upoznati organizacije i svo članstvo, a čime će se realizovati i jedan od ranije donetih zaključaka Opštinskog komiteta usvojen krajem prošle godine.

Povezani članci