Više kriterijuma za raspodelu sredstava

Na nedavno održanom proširenom sastanku aktiva direktora škola u Opštini raspravljalo se o finansiranju  obrazovanja. Sastanak je zakazan sa ciljem da se pronađu kriterijumi za raspodelu sredstava društvenog fonda za školstvo. Ova diskusija treba da pripremi materijal za proširenu sednicu Saveta za prosvetu i kulturu Opštine.

Na ovome veoma dugom sastanku koji je trajao od 8 do 15 i 30 časova izeta su u diskusiji niz mišljenja o ovom pitanju: da se između Fonda i korisnika Fonda sačini ugovor o finansiranju delatnosti; da kriterijumi za raspodelu budu po utvrđenoj vrednosti i da se izračunavaju po broju odeljenja i broju učenika;  da se škole finansiranju po sistematizaciji radnih mesta kao što je rađeno i prošle godine; po času i društvenoj vrednosti časa na bazi radnog ugovora.

Da se finansira po zaposlenom i to tako da se priznaje radno iskustvo u intervalima od 5 godina tako da bi početnici do 5 godina službe primali: učitelj 70.000 din. nastavnik 75.000 st.dinara i profesor 80.000 starih dinara.

Izneto je i mišljenje da se izdvoje opšti troškovi zajednički za sve korisnike koji su takoreći nepromenljivi a ostali deo sredstava da se dobije po jednom od godišnjih kriterijuma. Bilo je i takvih mišljenja da se finansira na osnovu kvaliteta postignutih rezultata na kraju godine. Međutim, tu se postavilo pitanje stručnog aparata koji bi ocenjivao kvalitet postignutih rezultata i došlo se do zaključka da je za sada to nemoguće.  Konačna  formulacija mišljenja aktiva rukovodilaca škola uslediće na narednom sastanku.

Povezani članci