Nove stanarine

U skladu sa zakonskim ovlašćenjem Skupština opštine Novi Bečej na zajedničkoj sednici oba veća održanoj 13. avgusta 1965. godine donela je Odluku o obavezi plaćanja akontacije novih stanarina na teritoriji opštine Novi Bečej. Prilikom utvrđivanja koeficijenta povećanja stanarine, kao osnovica uzet je prosek vrednosti 1m2 stanova izgrađenih ranijih godina u odnosu na vrednost 1m2 izgrađenih u decembru 1964. godine. Na bazi ovih pokazatelja dobijeni su koeficijenti stanarina i to da stanove izgrađene do kraja 1960. godine koeficijent 0,80, za stanove izgrađene do kraja 1961. godine 0,36, za stanove izgrađene do kraja 1962. godine 0,22, za stanove izgrađene do kraja 1963. godine 0,15 i za stanove izgrađene do kraja 1964. 0,09. Radi ilustracije navešćemo primer obračuna novih stanarina primenom odgovarajućeg koeficijenta. Uzmimo da je stanarima za stan izgrađen do 1960. godine 2.000 dinara. primenom koeficijenta 0,80 stanarina se povećava za 1.600 dinara tako da akontacija nove stanarine za ovaj stan iznosi 3.600 dinara.

U cilju sprovođenja ove Odluke, a da bi se moglo blagovremeno pristupiti revalorizaciji stambenih zgrada i stanova i izbeglo nepotrebno nagomilavanje obaveza stanara. Odeljenje za društvene službe skupštine opštine ovlastilo je sve one koji naplaćuju stanarinu da od 1. avgusta 1965. godine povećaju dosadašnje stanarine za iznos koji je predviđen određenim koeficijentom kao akontacije za nove stanarine koje će se kasnije definitivno utvrditi.

Donošenjem ove Odluke započeta je prva etapa u sprovođenju reformi u stambenoj privredi koja u svojoj daljoj realizaciji iziskuje punu angažovanost kako Saveta za komunalne poslove opštine Novi Bečej tako i svih drugih faktora neposredno zainteresovanih za ovu oblast, u cilju iznalaženja najpodesnijih merila za utvrđivanje revalorizacije i konačno prelaska na stvarne, ekonomske stanarine.

Povezani članci