Predstoji plodna aktivnost

Uskoro će mesna organizacija SSRN u Bočaru održati svoju vanrednu konferenciju na kojoj će biti sumirani rezultati dosadašnjeg rada i istaknute brojne aktivnosti kojima će se ova organizacija baviti u narednom periodu.

Ova konferencija saziva se u okviru aktivnosti oko priprema za VI Kongres SSRNJ i na njoj će biti izabrani delegati za Opštinsku konferenciju SSRN.

U narednom dvomesečnom planu aktivnosti obuhvaćen je rad oko predkongresne aktivnosti i oko sprovođenja nove privredne reforme.

U toku ove nedelje održaće se sastanak Sekcija za poljoprivredu na kojoj će biti reči o cenama usluga Zemljoradničke zadruge prema individualnim proizvođačima i kooperantima. Nove cene usluga koje su doneli organi upravljanja zemljoradničke zadruge, prvi put će na ovom sastanku biti iznete za širu javnost i o njima će se prvi put diskutovati.

Već početkom septembra na inicijativu Mesne organizacije SSRN održaće se zajednički Plenarni sastanak sa predstavnicima svih društveno-političkih organizacija u mestu. Na ovom skupu analiziraće se dosadašnja aktivnost oko sprovođenja nove privredne reforme i istaći zadaci na kojima još treba raditi.

Povezani članci