Nedovoljno brige o ljudima

Bilka – EXPORT Skopje, predstavništvo u Novom Bečeju bavi se otkupom i preradom lekovitog bilja. Ova je osnovana pre par godina umesto Jugokamomile koja je ranije isti taj posao vršila.

Milankov Živa, magacioner otkupa, prilikom naše posete ovom kolektivu nas je obavestio da njegov kolektiv najviše vrši otkup lekovitog bilja od Zemljoradničke zadruge iz Kumana. Inače oni ne otkupljuju ove kulture od individualnih proizvođača.

U razgovoru koji smo vodili saznali smo da se u stalnom radnom odnosu nalaze samo tri lica: magacioner prerade, magacioner otkupa i jedna fizička radnica. Ostale radnice vezane su ugovorom na određeno radno vreme.

Iako su lična primanja vrlo mala u ovom kolektivu se po dva-tri meseca ne primaju mesečne zarade. Saznali smo da za ovo snosi krivicu direkcija u Skoplju.

Donošenjem novih privrednih mera povećana su i lična primanja. Tako je radniku sa ličnom zaradom ispod 40.000 dinara povećano lično primanje za 31 odsto, dok je radnicima sa ličnim primanjem preko 40.000 dinara povećano za 27 odsto.

Posle razgovora u kome smo saznali da je u ovom kolektivu sve na visini, pošli smo u hale da pogledamo proces rada. u hali gde su radnice pakovale kamilicu prašine je bilo na pretek tako da smo u toj „londonskoj magli“  jedva videli radnice. Pogledali smo na zid, tražeći ventilator. Međutim, njega nije bilo. „Nije potrebno“, glasilo je obrazloženje druga Milankova. Slegli smo ramenima i pošli dalje. Interesovala nas je trpezarija. Ušli smo u jednu prostoriju za koju smo mislili da je magacin. Međutim, bila je to trpezarija, neosvetljena, sa puno džakova i paučine. To je trpezarija, međutim radnice više vole da obedaju napolju, rekao nam je drug Milankov. Svako bi radije obedovao napolju kada bi video trpezariju ovog kolektiva.

Komentar nije potreban, izuzev mišljenja da bi nadležni organi trebali da povedu više računa o ovim pitanjima.

Povezani članci