Stabilizacija prometa

Avgust i septembar mesec, prva dva meseca posle donošenja privredne reforme, doneli su uglavnom očekivane rezultate na području robnog prometa. Načelo da se troši koliko se ima svakako da se moralo odraziti i na obim do nedavno predimenzionirane potrošnje i prometa. Tako je promet Trgovinskog preduzeća na veliko i malo „Potisje“ Novi Bečej, koje podmiruje potrebe potrošača na teritoriji naše komune u septembru mesecu uglavnom neznatno smanjen u odnosu na dostignutu julsku vrednost, dok je realno posmatrano vidno manji.

S obzirom da se ranijih godina u osmom mesecu promet sezonski povećavao to znači da su ovog puta na njegovo kretanje delovali drugi faktori. To je u prvom redu skokovit porast cena, koji je uz istovremeno stagniranje novčanih fondova stanovništva na julskom nivou sveo realnu kupovnu snagu na primetno niži nivo. Drugi momenat koji deluje više prividno u ovom smeru je činjenica da je julski obim prometa bio iz poznatih razloga („potrošačka groznica“) predimenzioniran. To se odražava ne samo na preterano visok promet u julu nego takođe i na smanjenje potrebe za kupovinama u sledećim mesecima, dok se julske „rezerve“ ne potroše.

Brojčano iskazan promet kod ovog trgovinskog preduzeća u mesecu septembru ove godine iznosio je oko 300 miliona dinara i u odnosu na bazni period (septembar 64) veći  je za oko 31 odsto.

Posmatrano po grupama detaljniji pregled ukazuje da roba trajnije potrošnje koja je ranijih godina inače bila nosilac ekspanzije plasmana sada stagnira pa čak i opada, dok promet prehrambene robe i građevinskog materijala ima tendenciju daljeg porasta odnosno potražnje.

Povezani članci