Veliki požar u Bočaru

15. oktobra između 9 i 10 časova dvorišta Lončina Dragana i Rajka zahvatio je veliki požar, koji se kasnije proširio i na dvorište njihovog suseda Beslać Sime. Požar su izazvala deca. Pošto se u dvorištu nalazila slama, to se požar naglo širio te je pretila opasnost da zahvati i kuću. Požrtvovanjem građana koji su se sakupili u velikom broju, kao i pomoć vatrogasaca sa vrlo skromnim sredstvima, a kasnije i pomoć ekipa iz Kikinde i Novog Bečeja požar je lokalizovan ali su ipak štete velike.

Kod Beslać Sime šteta je na licu mesta procenjena a pošto je osigurano kod OZ-a, to će se istom nadoknaditi.

Međutim, pošto je šteta kod Lončina Dragana i Rajka veća, a ista svoja domaćinstva nisu osigurali, to su građani Bočara voljni da istim izađu u susret i pomognu im. Vredno je pomenuti da je OOSK pri Opštoj zem zadruzi Bočar, na svom sastanku, održanom tog dana uveče, donela zaključak da predloži radnoj organizaciji Zaduge, da svi njeni članovi skromnim novčanim sredstvima pomognu svoga radnika Lončina Dragana, kao i da se postradalima da po jedna prikolica slame i izvesne količine drveta da bi mogli podići svinjce i šupe koje su im u požaru izgorele.

Takođe je vredno istaći i solidarnot privatnog pekara Radivoja Rakazov iz Bočara, koji u znak poštovanja prema svom redovnom kupcu Lončina Rajku daje ceo naredni mesec besplatno hleb i na taj način mu pomaže da opstane u svim kritičnim danima. Slične inicijative se pokreću i od strane Crvenog krsta, kao i MOSSRN Bočar.

Povezani članci