Samoupravljanje i kooperacija u centru pažnje

Pre deset dana održana je u Kumanu Vanredna konferencija Mesne organizacije Socijalističkog saveza kojoj su pored članova prisustvovali i Stevan Škrbić, predsednik Opštinskog odbora SSRN, Milan Racković, predsednik Skupštine opštine i Vojislav Stefanović, ćlan Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSRN.

Referat o predkongresnoj aktivnosti i daljim zadacima Socijalističkog saveza podneo je Dragan Lapčević. Pošto je izneo podatke o dosadašnjoj aktivnosti Mesne organizacije Socijalističkog saveza on je posebno istakao aktivnost koja se odvijala preko raznih sekcija Socijalističkog saveza od kojih je sekcija za poljoprivredu i komunalna pitanja postigla najbolje rezultate. Posebno mesto u materijalu odnosilo se na aktivnost članova Socijalističkog saveza u radu Mesne zajednice i Zemljoradničke zadruge, dakle na planu razvoja samoupravljanja i kooperacije.

Diskusija, u kojoj su pored ostalih učestvovali Svetozar Radišić, Rajko Strajnić i Veselin Đurić, posebno je istakla napore činjene na razvijanju saradnje i povećanju proizvodnje na individualnom sektoru. U tom smislu je istaknuta uloga i zadaci zemljoradničke zadruge na preobražaju sela.

Uzimajući reč u diskusiji Milan Racković se zadržao na dva pitanja odnosno na rad mesnih zajednica i Zemljoradničke zadruge. Prema njegovom mišljenju uloga mesnih zajednica je sve značajnija, posebno na punom razvijanju neposrednog samoupravljanja građana zbog čega je potrebno iste materijalno i kadrovski bolje opremiti.

Govoreći o Zemljoradničkim zadrugama Racković je istakao da se one susreću sa nizom problema usled čega je potrebno da se Socijalistički savez založi za preovladavanje shvatanja da zemljoradničke zadruge u odnosima sa individualnim proizvođačima moraju obezbeđivati sredstva za proširenu reprodukciju. To je konačno u interesu samih individualnih proizvođača jer će time dobiti više usluga a pogotovu pravovremeno.

Na kraju rada vanredna konferencija je izabrala delegate za vanrednu opštinsku konferenciju Socijalističkog saveza i to Smiljku Mečkić, Smiljku Stojić, Mitu Baračkov, Dragoljuba Aćimov, Ivanku Mučalov, Spasoju Milankov, Ivana S. Radin, Olgicu Blažić, Petra Jagnić, Stevana Stojić, Leposavu Brusin, Stevana Kumrić, Ilinku Marinkov, Dušana Sekulić, Jocu Jakovljeva, Arsena Sekulića, Nedeljka Stančić i Mladena Lazića.

Povezani članci