Društvena briga o starima

Starenje stanovništva, prema tome, pred društvenu zajednicu stavlja i odgovarajuće probleme. Ti problemi, razume se, nisu samo ekonomske prirode; oni imaju vrlo krupan socijalni značaj, odgovarajuću etičku stranu i određeni humani sadržaj. Stariji ljudi, kao i svaka starosna grupa u društvu, imaju svoje potrebe i svoje zahteve koji treba da se zadovolje na način koji će najbolje odgovarati iako interesima društva u celini, tako i interesima svakog pojedinog starog lica.

U materijalu je dalje istaknuto prilikom razjašivanja osnovnih elemenata o stanju i problemima starih da se oko posledica savremenih procesa svojstvenih našem razvitku sve više menja i struktura savremene porodice, svodi se na bračni par i njihovu decu i u njoj se sve manje nalazi mesta za stare. Ovo se potkrepljuje statističkom dokumentacijom iz koje se vidi da je porast stanovništva dostigao cifru od 17 odsto u periodu između dva propisa, dok se broj domaćinstava u istom periodu povećao za približno 30 odsto, odnosno domaćinstvo je ranije brojalo 4,8 članova u proseku, a danas, pak, broji jedva 3,6 članova.

Ovo pokazuje da raslojavanje porodice sve više ostavlja samohrane starce i starice kod kojih je isključena direktna briga dece. Potrebno je dakle maksimalno angažovanje svih društvenih faktora za rešavanje ovih problema, jer se problem pojačava i drugim bitnim elementima koji utiču na izmenu socio-ekonomske strukture stanovništva, a to su nužna privredna dinamika, demografsko-migratorska kretanja i dr.

Materijal je dalje podvukao da se u najtežem položaju nalaze starci i starice koji nemaju svoju zemlju opšte-narodnoj imovini ili prodaju zadruzi i poljoprivrednim dobrima. Na taj način izgube i osnovnu zdravstvenu zaštitu kao poljoprivredni proizvođači pa su upućeni da se leče o trošku opštine i traže socijalnu pomoć. Ovo je samo jedan momenat koji stvara kategoriju socijalno nezbrinutih lica, tim pre što se zna da poljoprivredni prozvođači ne mogu očekivati penziju, individualnu ili neko drugo socijalno obezbeđenje.

Zacrtani su i mogući vidovi socijalne zaštite, kao: starateljstvo, mogućnost produžavanja aktivog života starih lica, materijalna pomoć, zdravstvena zaštita, poboljštanje stambenih uslova, kućna nega, porodični smeštaj starih i smeštaj u socijalnu ustanovu.

Očekuje se da će Savet ispitati mogućnosti, registovati sve probleme i njihove uzroke i na bazi toga predložiti mere zaštite.

Povezani članci