Nepotrebna anonimnost

Predsednik Opštinske skupštine, Milan Racković ustupio nam je pismo koje mu je anonimno dostavljeno sa željom da ga objavimo. Tekst istog doslovno glasi:

„Dragi Druže predsedniče oprostite što Vam se obraćam ali verujte da sam primoran vam napisati ovo pismo. Ja prosto neznam dali neko vodi računa o Meštanima ovog mesta. To je toliko važan problem a najmanje se vodi računa Radnici ne mogu da kupe sebi Doručak nema šta Mesarska zadruga vodi svoje račune gleda šta je rentabilnije i to proizvodi a ne ono što treba radnicima. Sitna roba koju dobije od Beka a To su Kosti pa i ono Malo Mesa sastruže.

2) Pekari Mese hleb od Mešanog Brašna prodaju kao beli nemere nikad pa umesto 3 kg daju 2.500 grama. Krupari prodaju kukuruzno brašno po 80 dinara kilogram i ako je Kukuruz Pijačna cena 3.700 dinara Klipovi on od 200 kg u zrnu što praktično znači da on zaradi 60 kg Kukuruza od potrošača. Ulice a naročito u Novom Bečeju sve zarasle Trnjem i korovima pogledajte ulicu Vuka Karadžića Kao neka prašuma Kao da nema nikoga Živog. Dalje postavljate na rukovodno Mesto po preduzeću a to je Mlekara sekretar Feješ politički krivac izdržao zatvor u Mitrovici Komercijalista Sava Garčev namestio brljavu u Pošti Jaša Tomić i zbog toga najuren sa Pošta. Vidite kako je To Ružna slika vi možda ste opterećeni nekim važnijim poslovima što vam se i mora priznati ali nadležni o tome Moraju voditi računa. Mi učesnici Nar oslobodilačkog Rata a ujedno i članovi Partije smo Međusobno razgovarali o tome i Mislili smo da pošaljemo delegaciju od 5-6 ljudi Lično kod Druga Rankovića i sa njime da porazgovaraju da vidimo da li ovakav Rad nadzornih organa Može i dalje da ostane Dokle će radnici jesti od ovčeg i goveđeg zastarelog Mesa Kobasice dokle će se Dime Teofanovski i sl. njemu na račun radnog čoveka bogatiti, dokle će bolje prolaziti oni koji za zajedničku Stvar nisu dali ni ono osnovno što je i njihova građanska dužnost. Dokle će ovo naše Mesto na Takvom divnom Mestu Tisa Njuma i lepe prirode biti Takvo neuredno zapušteno i dosada Vrlo Vrlo Malo izgrađeno. Ja vam se izvinjavam ali verujte Tako je“.

U komentaru pisma koje objavljujemo želimo pre svega istaći da je u ovakvim slučajevima anonimnost suvišna posebno sada kada se na svim nivoima, a pogotovu u Savezu komunista vode široke diskusije o svim našim slabostima i tekućih problema, pa bi i ovakva diskusija mogla imati svoj smisao. Konačno i sam razgovor predsednika Opštinske skupštine sa autorom pisma i drugovima koje on pominje sigurno bi doprinelo razjašnjavanju pomenutih slabosti a nikako ne i nekim posledicama u odnosu na autora.

Inače rečeno u odnosu na Mesarsku zadrugu Jedinstvo je uglavnom tačno, a takođe i ono u odnosu na hleb. Kupovina kukuruza i prodaja brašna je stvar tržišta gde su rezultat odnosa ponude i potražnje. Primeru o postavljanju rukovodioca u Mlekobanatu nije potreban komentar. Naše ulice a i, kasnije pomenuta, Tisa sa plažom su stvari koje su svima poznate, međutim ipak mesne zajednice o tome ne vode brigu. Primedbe na rad nadzornih organa ustvari se odnose na opštinske inspektore kojima bi ovo trebalo da posluži kao opomena da ipak ima stvari koje im nisu bile dostupne.

Na kraju, ako nam bude dozvoljeno, izražavamo mišljenje da bi bilo veoma korisno kada bi građani ovakvu diskusiju, putem pisma, vodili preko stranica našeg lista.

Povezani članci