Korisna inicijativa

Kvalifikaciona struktura zaposlenih u Opštoj zemljoradničkoj zadruzi u Bočaru, prema poslednjem izveštaju, ni izbliza ne zadovoljava, što je svakako jedan od odlučujućih faktora niže ostvarenih prinosa predviđenih planom za 1965. godinu.

Ovaj problem je u potpunosti sagledan i sada se čine mnogi napori, oko njegovog otklanjanja. U tom smislu je protekao i poslednji sastanak Zadružnog saveta, kada se raspravljalo o mogućnostima poboljšanja ove strukture. Na ovoj sednici trebalo je doneti odluku za izdavanje novčanih sredstava u iznosu od 700.000 dinara, koja bi se uložila za pripreme i organizovanje nastave za dokvalifikovanje radnika u stočarstvu, u saradnji sa Narodnim univerzitetom u Novom Bečeju.

Sa ovim sredstvima, kao i sredstvima koje je voljan da uloži i Zavod za zapošljavanje radnika u Zrenjaninu,mogla bi nesmetano da se organizuje nastava, koja bi počela tokom novembra mesece, te u vidu kursa trajala pet do šest meseci. Nakon pređenog gradiva i položenih ispita, polaznici bi stekli zvanja kvalifikovanih radnika u stočarstvu.

Na sednici je vođena živa diskusija, u kojoj su uglavnom istaknute mnogostruke koristi koje bi Zadruga dobila, tim pre što u sadašjoj situaciji nema niti jednog kvalifikovanog radnika, u direktnoj proizvodnji, u ekonomskoj jedinici stočarstva. Nakon ovih diskusija doneta je odluka da se pomenuta sredstva izdvoje za dokvalifikovanje radnika u stočarstvu. Takođe, je doneta odluka da svi radnici u stočarstvu, izuzev onih, koji su navršili 40 i više godina starosti, podležu obavezi pohađanja kursa, kao i da se zainteresovanim iz drugih ekonomskih jedinica, kao i onima iz mesta omogući pohađanje ovog kursa.

Interesantno je istaći i to da Opšta zemljoradnička zadruga iz Bočara, u cilju poboljšanja kvalifikacione strukture, svake godine dodeljuje stipendije za buduće, potrebne kadrove. Tako na primer Zadruga stipendira budućeg ekonomistu, veterinara, inženjera agronomije, poljoprivredne tehničare i druge, što će u svakom slučaju poboljšati sadašnju kvalifikacionu strukturu.

Povezani članci