Sa majkom Milana Stančića – Uče

Nova Spomen-škola koja je u čast Dana republike otvorena u Kumanu nosi ime prekaljenog revolucionara Milana Stančića „Uče“, čoveka čija je mladost neraskidivo vezana za revoluciju ovog kraja. On je u martu ratne 1942. godine pao pokošen rafalom dok je svojim poslednjim rečima pozdravljao partizane. Takvog „Uče“ seća se ratna generacija i sećaće se još mnogo generacija koje prođu kroz prostrane učionice ove škole koje je on samo mogao zamišljati.

Kata Stančić, majka trojice sinova koji nisu dočekali slobodu seća se svog „Uče“. Ona je već stara, ali se još uvek priseća njegovih reči, akcija, delovanja itd. Živela je tu sa njima u jednoj maloj poločnoj ulici odakle su se ipak prostirali tako široki „Učini“ vidici. „Uča“ je dugo bio učitelj u Njegoševu, Zrenjaninu, Melencima i rodnom Kumanu i svuda gde se kretao delovao je i ljudi su ga zavoleli i rado ga se sećaju.

O njemu, „Uči“ razgovaramo sa starom majkom u jednoj toploj sobici niskih prozora u koju tako rano ulazi veče. Zidovi su prekriveni slikama dragih kojih više nema. Valjda zato Kata Stančić voli mališane kad je posete. Valjda zato se rado seća spomen ploče koju su „Uči“ podigli žitelji Njegoševa, malog sela kraj Bačke Topole, gde je bio učitelj. Seća se i reči na tom govoru gde je jedno čitavo selo bilo da je dočeka: “Majko, diči se tvojim sinom, iako nije živ“. Tamo u tom, podosta dalekom selu, rodila je kruška koju je „Uča“ jednom davno, pre 25 godina zasadio i koju meštani u znak sećanja na njega zovu „Učina kruška“.

Ali misli majke opet se vraćaju u vreme kada se ovo rađalo u jednom plamenu koji mi sad zovemo revolucija.  U ono vreme kada je Kata Stančić razdirana između majčine ljubavi i ideja svoga sina i ipak sve podnela. Od toga je idanas ostao bol, jedne neutešne majke kojoj je rat sve odneo.

I danas, kada se brišu svi tragovi prošlosti u kući Kate Stančić kao da je vreme stalo. Gotovo da i ne svane dan bez sećanja na nekog od tri izgubljena sina.

U centru Kumana ovih dana je podignuta Spomen škola koja će nositi ime učitelja-revolucionara Milana Stančića „Uče“. To je najlepši spomenik koji su Kumančani mogli podići njemu i njegovim saborcima.

Povezani članci