Oživljavanje sporta u Kumanu

Jedno od najstarijih sportskih društava u Bantu, Sportsko društvo „Obilić“ osnovano je 1922. godine u Kumanu. Društvo su osnovali napredni omladinci. Ono je stoga, pored sporta, razvijalo i druge aktivnosti među mladim ljudima, od kojih su neke nosile oznake političkog karaktera.

Neposredno posle rata društvo je dobilo naziv „Joca Erdeljan“, prema kumanačkom prvoborcu koji je igrao fudbal u dotadašnjem sportskom društvu. Neposredno posle toga Društvo je promenilo naziv u sadašnji, odnosno Sportsko društvo „2. oktobar“ Kumane.

I u predratnom periodu a i prvih desetak godina posle rata Društvo je bilo masovno, gajilo je više disciplina okupljajući u njima par stotina omladinaca. U nekim sportovima ono je imalo ekipe koje su se takmičile  zajedno sa ekipama iz N. Bečeja, Melenaca i drugih okolnih mesta. Međutim, nedovoljna briga društveno-političkih organizacija u smislu neobezbeđivanja materijalnih uslova za normalan rad dovela je društvo do rasformiranja i prestanka takmičenja. Ovakav kraj nije išao na čast nikome u Kumanu, pa se već posle godinu dana počelo sa oživljavanjem ovog sportskog kolektiva.

Našle su se mogućnosti za obezbeđenje inače minimalnih sredstava za  njegovu delatnost, da bi se ove godine prišlo izgradnji svlačionice i drugih objekata, a u toku idućeg meseca izvršiće se postavljanje žičane ograde oko fudbalskog terena.

Sada Društvo ima fudbalsku sekciju za 22 registrovana igrača koji treniraju pod rukovodstvom zrenjaninskog trenera Bele Šajbla, i dve ekipe podmlatka, mlađu i stariju sa 34 omladinca. Pored toga, Društvo ima stonotenisku sekciju sa oko 20 članova, koja se, istina, još ne takmiči zbog nedostatka sredstava, što se odnosi i na odbojkašku sekciju sa 30 članova.

Za opravku stadiona utrošeno je oko 1,500.000 dinara, od čega se dve trećine odnosi na dobrovoljni rad članova i njihovih simpatizera.

Inače, sredstva za delatnost Društva obezbeđuje se iz Fonda za fizičku kulturu Opštine, iz koga će se finansirati samo program aktivnosti što je garancija pravilne raspodele.

Povezani članci