Bez kamenih puteva

Jedan ozbiljan problem godinama se nameće selu, a to je što selo ni sa jednim od okolnim mesta nije povezano kamenim putem. Postojeći putevi su letnji kolovozi izlokani sa velikim rupama, da je prosto čudo kako se tuda kreću vozila. Loša saobraćajna veza u mnogome je uticala na samu strukturu poljoprivredne proizvodnje.

Ljudi su se većinom orijentisali na gajenje žitarica i uzogoj tovnih svinja, dok su ostale grane poljoprivrede zanemarene, sve iz razloga što je selu jedina veza sa „ostalim svetom“ železnica.

Put prema Novom Miloševu u dužini od 5 km. započet je pre tri godine i do sada je postavljena kamena podloga u dužini svega od 2 km.  Za ovu godinu  „BILO“  je predviđeno da se put nastavi za 1 km. međutim i ta mogućnost je otpala.

Postavlja se pitanje koliko bi dana trebalo za izgradnju jednog autoputa, kada bi se radilo sa istom ažurnošću kao put od Bočara do Novog Miloševa.

Povezani članci