Bolji uslovi rada u štampariji „1.maj“

Uslovi rada u štamparskom preduzeću „Prvi maj“ u Novom Bečeju bili su veoma teški do pre nekoliko godina. Radilo se na zastarelim mašinama, nije bilo dovoljno radnih prostorija, ni prostorija u kojima bi radnici mogli da obeduju ili drže svoje radne i druge sastanke. To je uticalo i na zdravstvenu sposobnost radnika i dovodilo do čestih bolovanja, jer se ,na primer, jelo na radnim mestima, kraj mašina i tako dalje.

Organi  upravljanja počeli su postepeno da rešavaju – u granicama svojih mogućnosti – ovu tešku situaciju. Počelo je iseljavanje stanara iz poslovnih prostorija preduzeća, tako da su stvorene veće mogućnosti za obezbeđenje higijenskih uslova rada. Kupljen je nov nameštaj, opremljena je trpezarija, nabavljeni su garderobni ormančići instalirane su česme za pranje ruku i slično. Proširenjem materijalne baze preduzeća, obnovljen je stari mašinski park kupovinom novih, savremenijih mašina, a uslovi rada poboljšani su ugrađivanjem ventilatora u radnim prostorijama. Na taj način došlo je do smanjenja olovne prašine u vazduhu i isparenja štamparskih boja. Radni napor je smanjen i sveo se na kontrolu rada mašina.

Uslovi rada u knjigovezačkom odeljenju takođe su poboljšani uvođenjem novih mašina u rad.

Ranije se seklo ručnim nožem, ručno su se šili blokovi i knjige, dok sada sve to rade mašine.

Kadrovske probleme preduzeće nije moglo da rešava, jer nije imalo stanova. Rešenje se našlo u kupovini stanova i preduzeće je za te potrebe u završnom računu izdvojilo jedan milion dinara u Fond zajedničke potrošnje za učešće u kupovini, zasada, jednog dvosobnog stana.

Organi upravljanja su uvideli da će se kadrovski problem jedino rešiti stvaranjem sopstvenih stručnjaka: školovanjem učenika u privredi, dokvalifikacijom postojećih radnika u večernjim školama za kvalifikovane radnike i pružanjem mogućnosti službenicima da vanredno studiraju na višim školama i fakultetima.

Ovakva politika rešavanja nedostatka stručne radne snage iziskuje više materijalnih sredstava, ali se smatra da je to ispravno jer će vezati radnike za preduzeće, za mesto stanovanja i time će se fluktuacija radnika smanjiti.

Povezani članci