Teškoće u ,,Mašinoinvestu’’

Nedostatak reprodukcionog materijala na našem tržištu osetno je pogodilo i Preduzeće za proizvodnju alatnih mašina i montažu mlinova ,,Mašinoinvest’’ u N. Bečeju. Nije redak slučaj da se pri seriji izvesnih proizvoda, zbog nedostatka materijala, ne može proizvodnja finalizirati i, logično, takav proizvod realizovati. Ovaj momenat otežava proizvodnju i poskupljuje proizvode, jer se plaća uskladištenje novodovršenih proizvoda, čak i u slučajevima kada ne u proizvodnju uloženo i do 90% od proizvodne cene. Značajni su ovi troškovi, a dolazi i do umanjenja kojeficijenata obrta sredstava, što povećava kamatu na odnosna sredstva. I pored svih ovih momenata, kolektiv se založio i angažovao u proizvodnji onih proizvoda za koje se materijal može nabaviti, mada oni planom nisu predviđeni. Takva elastičnost omogućila je da se radi punim kapacitetom i sa pozitivnim rezultatima, dok bi u suprotnom preduzeće radilo sa 60 do 65 procenata svojih kapaciteta. Sigurno je da ovakav posao utiče na ukupan rentabilitet preduzeća, ali je vidljivo da i u ovim uslovima, koji iziskuju mnogo više napora i odricanja, članovima ovog kolektiva, nije napustio radni moral niti disciplina.

Povezani članci