Fotomonografija Kumana - XX vek

Fotomonografija Kumana - XX vek

Prof. dr Duško LetićStudija naslovlјena kao Fotomonografija Kumana - XX vek predstavlјa sažeti i sistematizovani prikaz trenutaka koji obuhvataju prvenstveno 20. vek. Hronologija jednog sela, kakvo je Kumane, fragmentarno oslikana putem kratkih priča i crno-belih fotografija, postala je za autora zanimlјiv i zasigurno odgovoran zadatak. Ideja o ovakvoj publikaciji nije skorašnja. Nastala je još davne 1974. godine u meditacijama sa Mikom Trifunjagićem, čovekom vedrog duha, kumanačkim intelektualcem i romantičarem, koji je vrlo dobro poznavao život i rad ovog sela.
Službenik od 1930. godina, primaš-muzičar i glumac, a i fotograf amater, ostavio nam je u nasledstvu mnoge fotografije, pogotovu pejzažne, što je bila retkost za ono predratno vrema. Tu je svakako i Dragolјub Lala Uča-Buduć, Mikin drugar iz mladosti...

Client

Prof. dr Duško Letić

Date

08 November 2018

Tags

Istorija, Kumane