Predsednik osnovnog suda u Bečeju, Goran Čimburović, održao je u petak, 27. oktobra, predavanje novobečejskim srednjoškolcima na temu nasilja u porodici i tome šta raditi kada se ono uoči.

Povod je bio Zakon o nasilju u porodici koji počeo da se primenjuje od 1. juna ove godine, a stotinjak srednjoškolaca bilo je u prilici da čuju neke osnovne stvari iz ove oblasti prava.

Komentarišući predavanje koje je održao i reakcije učenika, Goran Čimburović je rekao: “Mladi su zainteresovani, bilo je dosta pitanja. Osnovni cilj današnjeg javnog časa, odnosno predavanja,  bio je da ih malo probudimo iz sna, da im pojasnimo koja su njihova prava i ono za šta bi trebalo da se bore i prijavljuju kako ne bi sutra sami došli u situaciju da postanu žrtve. Dosadašnja praksa, odnosno zakoni koji su važili i važe, pogotovo definicije porodice, prema Porodičnom zakonu ili nasilja u porodici koje je inkriminisano Krivičnim zakonom, jeste drugačija u odnosu na ovo što smo danas pričali. To je tako jer je prema novom Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici pojam porodice i njena definicija proširena na iziuzetno širok krug lica što pretpostavljam da je za mnoge bila nepoznanica kada smo danas govorili ko bi sve mogao da bude nasilnik i koji je to krug lica”.

Podršku održavanju ovog javnog časa pružio je i predsednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović. “Kao lokalna samouprava prepoznali smo važnost ovog zakona. Svrha zakona nije isključivo kažnjavanje, nego i preventivncija. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je izuzetno bitan zakon. Zašto je potrebno raditi na preventivi? Zato da bi ljudi, počnimo od srednjoškolaca koji su najpribližniji nekom razumevanju problema u porodici i možda i sami deo nasilja u porodici, znali kako da prepoznaju nasilje u porodici, šta je ono u stvari i na koji način bi trebalo da reaguju”. Maksimović je dodao i da se pitanje nasilja u porodici ne ograničava samo na porodicu žrtve, već je to problem koji zaokuplja čitavo društvo. “Ne radi se samo o njihovim porodicama, nego i o komšijskim i prijateljskim porodicama. Dakle, trebalo bi da znaju šta piše u zakonu i na koji način da reaguju. Ne smemo kao društvo ostati zatvoreni sami u sebe, isključivo u okviru svoja četiri zida, već treba proširiti znanja da bismo sprečili da o svojim komšijama, prijateljima, članovima porodice čitamo u novinama nešto loše” zaključio je Maksimović.

panel
5340
Članaka
panel
3860
Fotografija
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Poslednje fotografije

23.10.2019. (10 fotografija)
Svetozar Štefkić
Svetozar Štefkić
13.10.2019. (23 fotografija)
Antifašistička borba u Banatu
Antifašistička borba u Banatu 1941-1944
23.10.2019. (19 fotografija)
Foto-ep o Kumanu

18.11.2019. (11 fotografija)
Priča o domu

Da li ste znali...

da su braća Bon vlasnici ciglane u Kikindi, Vinkovcima i Novom Bečeju imali i livnicu, koja se nalazila u Kikindi?