Stručna praksa za sedmoro mladih nezaposlenih osoba

Nakon završenog javnog poziva za realizaciju programa stručne prakse i samozapošljavanja na teritoriji opštine Novi Bečej u 2017. godini na 13. sednici Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Novi Bečej održanoj u sredu, 13. septembra, doneta je odluka da sedmoro mladih sa srednjom stručnom spremom dobije šansu da se stručno usavršava radeći šestomesečnu stručnu obuku u privatnom sektoru.

Cilj je da većina mladih nakon završene stručne prakse ostane da radi u firmama koje su sa cele teritorije opštine Novi Bečej, ističe predsednik Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Novi Bečej, Saša Dujin i objašnjava još jednu odluku koja je doneta na ovoj sednici: „Doneli smo i odluku za stručnu praksu  za javni sektor, u okviru čega ćemo omogućiti da još četvoro mladih osoba dobije stručno osposobljavanje. To svake godine činimo iz prostog razloga što nam Zakon o zapošljavanju stvara određena ograničenja, pogotovo u deficitarnim zanimanjima koje imamo, na primer, u PU „Pava Sudarski“, Opštinskoj upravi ili u Domu zdravlja. Zato koristimo priliku da na ovaj način omogućimo popunu radnih mesta, kroz programe koje podrazumeva LAPZ - Lokalni akcioni plan zapošljavanja. Nažalost, iako je paralelno raspisan, nismo dobili potvrdu o zainteresovanosti za konkurs za samozapošljavanje. Na sednici je usvojena inicijativa da se Nacionalnoj službi za zapošljavanje uputi molba da predviđena sredstva budu preusmerena, kako bismo imali još jedan ciklus stručne prakse, odnosno zapošljavanje još četvoro mladih kroz program sturčnog osposobljavanja.“

Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Novi Bečej za 2017. godinu predviđene su četiri mere aktivne politike zapošljavanja i to: organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Novi Bečej, program stručne prakse u javnom i privatnom sektoru i podrška samozapošljavanju. Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja i poboljšanja materijalnog položaja teže zapošljivih kategorija nezaposlenih lica, koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a za tekuću godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 5 miliona dinara za oko 40 korisnika na teritoriji cele opštine, od čega polovinu sredstava obezbeđuje opština Novi Bečej, a drugu polovinu Nacionalna služba za zapošljavanje. Za program stručne prakse u javnom sektoru za 2017. godinu predviđeno je 790 hiljada dinara za zapošljavanje 8 nezaposlenih lica, koje u celosti finansira opština Novi Bečej. U programu stručne prakse u privatnom sektoru, lokalna samouprava učestvuje sa 310 hiljada dinara, od ukupnih 600 hiljada dinara, dok ostatak obezbeđuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Za podršku samozapošljavanju predviđen je ukupan iznos od 800 hiljada dinara, od čega opština i ministarstvo obezbeđuju po pola iznosa. Ukupna sredstva predviđena za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja opštine Novi Bečej za 2017. godinu iznose preko 7 miliona dinara, od čega lokalna samouprava učestvuje sa 4 miliona dinara.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je u Vranjevu je iz porodice sveštenika Luke Popovića poniklo - deca, unučad, zetovi i snaje, više od dvadesetak istaknutih glumaca u srpskom Na­rodnom pozorištu u Novom Sadu i u Narodnom pozorištu u Beogradu, što je do danas nenadmašen slučaj.

Webinfo

Portal „Webinfo“ zvanično je registrovan 2011. godine, nakon nekoliko godina neformalnog informisanja. U startu je ideja bila - informisanje građana opština Bečej i Novi Bečej, na oba jezika, a moto kojim se vodimo je "Građanin ima pravo da zna!". Pioniri smo u korišćenju svih prednosti interneta na teritoriji obe opštine, te smo prvi počeli da „eksploatišemo“ multimediju koristeći spoj teksta, fotografije, audio i video priloga.


www.webinfo.rs

webinforedakcija@gmail.com

Glavni urednik: Tijana Janković