Pred većem: kanalizacija, poljoprivredno zemljište, prekršajne kazne

Pred većem: kanalizacija, poljoprivredno zemljište, prekršajne kazne

U četvrtak, 23. marta, veće opštine Novi Bečej održalo je svoju trideset i prvu sednicu od konstituisanja lokalne vlasti prošle godine.

Četrnaest tačaka o kojima su većnici odlučivali obuhvatale su širok spektar tema: od odluke o izgradnji dela fekalne kanalizacije, preko pitanja vezanih za poljoprivredno zemljište i poljočuvarsku službu, pa, sve do usklađivanja prekršajne regulative sa važećim zakonodavstvom.

"Najbitniji podatak, svakako, jeste donošenje plana za izdavanje poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu. Veliki kapital, veliki interesi. Neke novine koje se, pre svega, tiču investicionog ulaganja, a koje su produkt rada ministarstva privrede i ministarstva poljoprivrede što mi kao obavezu imamo da sprovedemo na terenu" rekao je Branko Svilengaćin, zamenik predsednika opštine Novi Bečej, koji je rukovodio današnjom sednicom u odsustvu predsednika Saše Maksimovića. Svilengaćin je dodao i da sam plan izdavanja poljoprivrednog zemljišta, usled tih usklađivanja, izgleda nešto drugačije nego prethodnih godina.

Kao posebno bitno, on je istakao i danas usvojenu odluku o izgradnji dela fekalne kanalizacije. "Važna tačka dnevnog reda bila je i tačka kojom se definiše ulazak naše opštine u izradu nove kanalizacije u našem gradu. Već smo prošle godine realizovali sa ministarstvom poljoprivrede neka dva kilometra fekalne kanalizacije u šušanjskom slivu. Cilj nam je, ideja nam je, da to uradimo i ove godine i iz tog razloga smo doneli odluku na Veću da se određena finansijska sredstva za tu namenu izdvajaju" naglasio je Svilengaćin.

Veće je danas usvojilo i tri tačke dnevnog reda kojima se reguliše prekršajno sankcionisanje u oblastima držanja i kretanja kućnih ljubimaca, korišćenja delova obale i vodnog prostora oko Tise i u vezi sa kanalizacijom. Naime, usklađivanjem lokalnih normi sa zakonskim, opština više nije ovlašćena da propisuje kaznene raspone, već samo fiksne kaznene iznose i pomenute odluke su i izmenjene u tom smeru. Slične teme bile su pred većem i na prethodnim sednicama i na ovaj način se sistem prekršajnih mera na lokalu polako zaokružava.

Veće je donelo i odluku o sufinansiranju tekućih rashoda i izdataka udruženja za negovanje tradicije Novi Bečej sa sedištem u Novom Miloševu, a data je i saglasnost na finansijski plan pomenutog udruženja građana koje se stara o muzeju "Kotarka" u Novom Miloševu. Dragan Rauški, rukovodilac Odseka za Urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, istakao je na sednici da je ovo samo privremena mera, te da će se ove ili do kraja sledeće godine morati pronaći sistemsko rešenje za probleme prikupljanja i staranja o muzejskoj građi i to, najverovatnije, kroz formiranje ustanove muzeja opštine Novi Bečej.

Sadržaj

Webinfo

Portal „Webinfo“ zvanično je registrovan 2011. godine, nakon nekoliko godina neformalnog informisanja. U startu je ideja bila - informisanje građana opština Bečej i Novi Bečej, na oba jezika, a moto kojim se vodimo je "Građanin ima pravo da zna!". Pioniri smo u korišćenju svih prednosti interneta na teritoriji obe opštine, te smo prvi počeli da „eksploatišemo“ multimediju koristeći spoj teksta, fotografije, audio i video priloga.


www.webinfo.rs

webinforedakcija@gmail.com

Glavni urednik: Tijana Janković

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koja smatrate da bi dopunila sajt, priključite nam se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije... koje ćemo rado objaviti.

Ideju...

Oni imućniji Novobečejci koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj sajta, da budu dobrotvori (kako se nekada to radilo) mogu nas kontaktirati i dati svoj doprinos ideji koja nam je zajednička.