Građevinarstvo

Ova privredna grana mora se posmatrati u najužoj vezi sa zanatstvom, odnosno sa malom privredom i stambeno-komunalnom delatnošću. Dve radne organizacije, pomenute u okviru stambeno-komunalnih delatnosti, imaju poseban značaj za građevinarstvo. Ovome treba dodati Građevinsku zanatsku radnju »Napredak« u Novom Miloševu, kao i ostale zanatske radnje koje svojom delatnošću učestvuju u građevinarstvu na teritoriji opštine i bliže okoline.

Skromniji građevinski poduhvati i nedovoljan intenzitet građevinarstva uticali su da ova privredna grana ostvari relativno mali udeo u društvenom proizvodu novobečejske opštine. Ovo, pre svega, zbog toga, što je opremljenost radnih organizacija u građevinarstvu veoma slaba, bez savremenih tehničkih sredstava, pa nisu ni mogle prihvatiti veće građevinske poduhvate. Odnos između društvenog proizvoda građevinarstva i opštine u celini, kao i procentualno učešće građevinarstva u stvaranju društvenog proizvoda opštine.

U posmatranom periodu od 1975. do 1980. godine, veličina i procentualno učešće građevinarstva u stvaranju društvenog proizvoda opštine raste. U 1980. godini, u odnosu na 1975, učešće građevinarstva u društvenom proizvodu opštine povećano je sa 1,9% na 4,9%, odnosno za 3%. Pored toga, podaci ukazuju na bitne oscilacije na ovim odnosima. Najveći skok građevinarstva u jednoj godini ostvaren je 1976, da bi već sledeće 1977, učešće ove grane privrede u društvenom proizvodu opštine sa 4,4% opalo na 3,2%. Zatim ponovo dolazi do velikog porasta1978. – od 3,2% na5,3%. Porast se nastavlja i 1979. kad građevinarstvo dostiže najveće učešće u društvenom proizvodu opštine – 5,9%.

Na oscilatomo kretanje društvenog proizvoda građevinarstva u opštini uticali su različiti unutrašnji i spoljni faktori. Među njima posebno treba istaći. neblagovi emeno obezbeđenje finansijskih sredstava i repromateri- jala, nedovoljnu opiemljenost građevinskih radnih organizacija i neadekvatne đohodovne odnose između svih učesnika u procesu gradnje. Značajnim ula- ganjem sredstava u građevinarstvo od 1981. do 1985. godine, podizanjem kva- liteta rada i skraćivanjem rokova gradnje, uz ostvarenje neophodne speci- jalizacije i industrijalizacije gradnje, ova privredna grana do kraja tekućeg planskog pctogodišnjeg perioda, odnosno do 1985. godine, treba da ostvari zapaženijc mesto u privredi novobečejske opštine. Tome će svakako dopri- neti i započeta gradnja 200 stanova na teritoriji opštine, kao i ostali ugo- voreni građevinski poslovi u užoj i široj okolini.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je zahvaljujući dr Ljubomiru Pavloviću, novobečejskom lekaru, naše mesto krajem XIX veka dobilo prve arteske bunare?

O gradu