Hemijska industrija

Najmlađu granu industrije na teritoriji opštine čini hemijska industrija. Za sada jedinu radnu organizaciju u ovoj oblasti predstavlja »Biser« Kumane. Sa veoma skromnim kapacitetima i uslovima za rad, ova fabrika posluje od 1980. godine. Osnovni proizvodi fabrike su sredstva za pranje i čišćenje, u prahu, tečnosti, u obliku paste, i čvrsti deterdženti. Ukupan asortiman ovakvih proizvoda obuhvata 11 jedinica.

Ova privredna organizacija ima oko 60 radnika, sa zadovoljavajućom kvalifikacionom strukturom. Visoku stručnu spremu ima 6 radnika, višu dva, a srednju stručnu spremu 23 radnika. Ostalu radnu snagu čine 20 kvalifikovanih i 10 nekvalifikovanih radnika. U polnoj strukturi preteže ženska radna snaga, koja čini oko dve trećine zaposlenih. Najveći problem radne organizacije predstavlja obezbeđenje dovoljnih količina sirovina. Izgradnjom nove fabrike masnih kiselina i naftnih derivata »Alkamin« u Novom Bečeju očekuje se da će se ovaj ključni problem prevazići. Međusobnim udopunjavanjem proizvodnje i otvaranjem novog pogona u Novom Miloševu, hemijska industrija u opštini zauzeće zapaženije mesto među ostalim granama industrije.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da na tribinama sporteke hale može da stane 650 gledalaca plus 350 na teleskop-pokretnim tribinama?