Stanovništvo prema etničkoj pripadnosti

Etnička struktura stanovništva na teritoriji opštine veoma je šarolika. U ovoj subregiji već odavno živi više od 12 naroda i narodnosti. U kratkom istorijskom osvrtu na period naseljavanja ove teritorije, već smo naglasili da su Srbi činili prve doseljenike, koji su na ovom tlu ostali do danas. Zatim se, u nekoliko navrata, naseljavaju Mađari, a potom Nemci i ostali narodi. Veća nacionalna šarolikost javlja se tek posle drugog svetskog rata.

Analizom nacionalne strukture stanovništva na teritoriji opštine u 1961. i 1971. godini, u oba popisa zapaža se najveća zastupljenost Srba (71,2% odnosno 70,2%). Srbi čine oko 2/3 ukupnog stanovništva. Drugu etničku grupu po zastupljenosti čine Mađari, sa oko 26%. Na ostale narode i narodnosti otpada svega oko 3%.

Posebno je izdvojena grupa stanovnika koji su se u popisu 1971. godine izjasnili kao Jugosloveni. Iz grupe ostalih stanovnika izdvojeni su Nemci, Slovenci i Rusini. Prema brojčanoj i procentualnoj zastupljenosti 1971. godine, redosled naroda i narodnosti u opštini bio je sledeći: Srbi sa preko 70% zastupljenosti, Mađari sa oko 25% zastupljenosti, stanovnici koji su se izjasnili kao Jugosloveni sa oko 1,5%, a potom, ispod jeđnog procenta, slede: Romi, Hrvati, Rumuni, Makedonci, Crnogorci, Nemci, Slovaci, Slovenci, Rusini i, sa 0,64%, ostali narodi i narodnosti.

Etnička struktura stanovništva po naseljenim mestima opštine je različita. Najbrojniju etničku grupu u svim naseljima čine Srbi, a potom Mađari. Najveću skupinu stanovnika mađarske narodnosti ima Novi Bečej. Karakteristično je da je razmeštaj Roma veoma različit. Najbrojniji su u selu Kumane, a najmanje ih je u Bočaru. Preko 100 stanovnika rumunske narodnosti živi u Novom Bečeju, a svega po četiri ili pet živi u Bočaru, Kumanu i Novom Miloševu. Sličan je i razmeštaj Hrvata, Makedonaca i Crnogoraca. Slovenci su podjednako raspoređeni: po šest, odnosno sedam, u Kumanu, Novom Bečeju i Novom Miloševu, dok samo jedan živi u Bočaru. Rusina ima samo u dva naselja, Novom Bečeju i Kumanu.

Uporedna etnička struktura opštine, prema popisu iz 1971. i 1981. godine, ukazuje na određene promene u zastupljenosti pojedinih naroda i narodnosti u proteklom desetogodišnjem periodu. Broj Srba (najbrojnije etničke grupe) smanjen je sa 22.298 (1971. godine) na 20.115 (1981), odnosno sa 70,28% na 67,26%. Učešće Mađara u etničkoj strukturi takođe je smanjen sa 25,88% na 24,00%. Broj stanovnika jugoslovenske narodnosti vidno je povećan, sa 1,06% (1971) na 4,21% (1981. godine). Brojčana zastupljenost ostalih naroda i narodnosti nije bitno izmenjena. Iz popisne grupe ostalih izdvojeni su Muslimani, neizjašnjeni i neopredeljeni, kojih je u celoj etničkoj strukturi najmanje.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je Bočar električnu struju dobio tek 1954. godine, 1968. godine izgrađen je vodovod u naselju, a 1975. godine asfaltiran je put do prvog naselja u opštini — Novog Miloševa.