Biljni i životinjski svet

Biljni svet novobečejske subregije ima osnovne karakteristike stepske panonske vegetacije, sa posebnim obeležjima vegetacije banatskog Potisja. Prirodna vegetacija u najvećem delu ovog kraja zamenjena je kulturnim biljem. Preko 90% površina stare prirodne stepske vegetacije preorano je i pretvoreno u obradivo zemljište. Tipična prirodna vegetacija sa samoniklim biljkama zadržala se pored puteva, u različitim depresijama, na slatinastim površinama, u barama i močvarama, u pojedinim delovima aluvijalne ravni i lesne terase.

Prirodni uslovi za rasprostranjenje biljnog i životinjskog sveta nisu potpuno isti na celoj teritoriji subregije. Oni su uslovljeni ražličitim geo-morfološkim oblicima, hidrografskim obeležjima, različitim geološkim i pedološkim sastavom. Ovi faktori uticali su na pojavu delimičnih razlika u rasprostranjenosti biljnog i životinjskog sveta. Ovo se može zapaziti između pojedinih delova lesne terase i aluvijalne ravni Tise. U prošlosti, ove razlike bile su izrazitije, dok se danas ove dve bio-geografske površine ne mogu izdvojiti kao dve bitno različite celine između kojih postoji neka oštra granica.

Šume su rasprostranjene u aluvijalnoj ravni Tise, sa obe strane re- ke, oko mrtvaja, bara i močvara, oko kanalske mreže, u okolnim delovima naselja i oko salaša. U obalnim područjima Tise i njenih napuštenih meandara, kao i oko bara, močvara i kanala, rasprostranjeni su šumski pojasevi topole i vrbe. Oko naselja podignute su šume topole i bagrema, a oko salaša zastupljeni su bagrem, jasen i javor.

Šume imaju višestruki značaj za opštinu Novi Bečej. One u prirodno-geografskom pogledu predstavljaju klimatski modifikator, prirodni filter i prečišćivač vazduha, kao i zaštitni pojas od naleta vetrova. Šume su pogodna životna sredina za različite vrste divljači, što može pogodovati razvoju lova u ovom kraju. Najveći ekonomski značaj šuma ostvaruje se kroz eksploataciju drvne mase, koja se koristi kao osnovna sirovina u drvnoj industriji. Nije beznačajno ni korišćenje granja i panjeva kao ogrevnog drveta.

U napuštenim rečnim meandrima i rukavcima, odnosno u mrtvajama, zastupljena je hidrofilna vegetacija. Među ovim biljnim vrstama karakteristične su: beli i žuti lokvanj, vodeni troskot, trska, sita, ševar i dr. Tipična barska vegetacija zastupljena je u barama i močvarama ovog kra- ja. Ovu vegetaciju čine: ševar, sita, rogoz, drezga, trska i dr.

Slatinaste površine skoro u celini nisu privedene kulturi. Imaju karakterističan stepski karakter, sa zastupljenim niskim raznovrsnim travama i korovskim biljkama. Povremena bujnost ovih inače siromašnih pašnjaka uslovljena je količinom i rasporedom padavina. Proizvodni značaj ovakvih površina veoma je mali.

U suvljim, višim delovima aluvijalne ravni, kao i na lesnoj terasi, sa- mo mestimično javlja se prirodna samonikla vegetacija. Rasprostranjena je pored puteva i, delimično, na oraničnim površinama. Važniji predstavnici ove vegetacije su: štir, čičak, kopriva, bulka, gorušica, zubača, popanac, palamida, hajdučka trava, troskot i dr.

Od kulturnih biljaka na lesnoj terasi su zastupljena žita, pre svega, pšenica, kukuruz, ječam i ovas, zatim industrijske biljke (šećerna repa, suncokret, duvan, industrijska paprika, mak), stočno krmno bilje i manje površine voćnjaka i vinograda. Na aluvijalnoj ravni koja je vlažnija veća je i zastupljenost tzv. vlažnih kultura. Od žita najviše se gaje kukuruz i ječam, od industrijskih biijaka šećerna repa i suncokret, od stočno-pićnog bilja lucerka, a od povrtarskog bilja: krompir, paprika, pasulj i grašak. Za ovu geomorfološku celinu karakteristične su veće površine pod voćnjacima, vinogradima i bostanom.

Vrste i rasprostranjenost životinjskog sveta u novobečejskoj subregiji takođe nose šira obeležja Vojvodine, a posebno banatskog Potisja. Od divljači, na teritoriji opštine ima glodara (poljski miš, trkunica, hrčak, pane: divlje patke i guske, prepelice, jarebice, fazani, grlice i dr. Pored lovne divljači, na teritoriji opštine ima glodara poljski miš, trkunica, hrčak, pacov) i drugih životinja, kao što su: jež i tvor a zatim vrabac, lasta, vrana, čvorak, mišar, sova, roda. Životinjski svet stajaćih voda i najuže okoline čine vodozemci i gmizavci. U Tisi i kanalima žive ribe, rakovi i školjke. Od riba su najbrojnije razne vrste bele ribe, šaran, som, smuđ, karaš, beli amur.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da su kuglašice KK „Jedinstvo” osvojile Kup Evrope 2000. godine, a aprila 2007. postale prvakinje Srbije da bi početkom maja osvojile i Kup Srbije?

O gradu