Predgovor

Višegodišnjom saradnjom Instituta za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu sa Samoupravnom interesnom zajednicom za naučni rad SAP Vojvodine ostvaruje se izrada geografskih monografija vojvođanskih opština. Na ovom veoma značajnom poslu radi tim geografa — naučnih radnika iz Vojvodine. U svakoj od studija daje se prikaz prirodnih karakteristika i privrede određene opštine. Geografska monografija Novog Bečeja predstavlja skroman doprinos ovoj seriji naučnih radova, koja će, po završetku celog projekta, odnosno posle obrade svih opština u našoj Pokrajini, imati višestruk značaj.

Geografska studija novobečejske opštine ima dva dela. U prvom delu, pored geografskog položaja, prikazane su prirodne karakteristike kraja (reljef, geološki i pedološki sastav, klima, vode, biljni i životinjski svet), stanovništvo i privreda, a u drugom delu — naselja u opštini. Zahvaljujući ovakvim sadržajima, knjiga može imati veoma raznovrsnu primenu. Nastavnicima i starijim učenicima ona može korisno poslužiti u procesu upoznavanja prirodnih i privrednih karakteristika opštine, odnosno užeg zavičaja. Knjiga je prikladnim stilom i sadržajima namenjena čitaocima različitog uzrasta i obrazovnog nivoa. Pojedini njeni delovi mogu korisno poslužiti i regionalnom prostomom planiranju novobečejske subregije, u iznalaženju mogućnosti svestranijeg i adekvatnijeg korišćenja prirodnih uslova koje ovaj kraj pruža za razvoj određenih privrednih grana. Njeni sadržaji mogu naći svoju primenu i u opštenarodnoj odbrani opštine i pojedinih njenih naselja. Napokon, ova knjiga može poslužiti i kao prikladan poklon najboljim učenicima i radnicima na teritoriji opštine, i svima onima koji dolaze u ovu komunu kao poslovni partneri i saradnici.

U višegodišnjem radu na prikupljanju podataka i najraznovrsnijeg dokumentacionog materijala naišao sam na svesrdnu pomoć Skupštine opštine, svih radnih organizacija i institucija, i mnogih pojedinaca. Stoga koristim priliku da se svima, za sve učinjeno, iskreno i toplo zahvalim. Posebno se zahvaljujem najbližim saradnicima u ovom poslu, mojim kolegama profesorima Savi Glavaškom i Radoslavu Stojšin, te ekonomisti Stevanu Škrbiću. Izuzetno sam zahvalan recenzentima koji su rad pregledali i dali veoma korisne savete za njegovo poboljšanje. Na kraju, zahvalan sam Samoupravnoj interesnoj zajednici za naučni rad Vojvodine i Skupštini opštine Novi Bečej, koje su finansirale ovaj rad i omogućile njegovo štampanje.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je prva, do sada pronađena novobečejska razglednica izdata krajem 1898. godine sa slikom crkve Arače i tekstom na mađarskom i srpskom jeziku?