Višegodišnjom saradnjom Instituta za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu sa Samoupravnom interesnom zajednicom za naučni rad SAP Vojvodine ostvaruje se izrada geografskih monografija vojvođanskih opština. Na ovom veoma značajnom poslu radi tim geografa — naučnih radnika iz Vojvodine. U svakoj od studija daje se prikaz prirodnih karakteristika i privrede određene opštine. Geografska monografija Novog Bečeja predstavlja skroman doprinos ovoj seriji naučnih radova, koja će, po završetku celog projekta, odnosno posle obrade svih opština u našoj Pokrajini, imati višestruk značaj.

Geografska studija novobečejske opštine ima dva dela. U prvom delu, pored geografskog položaja, prikazane su prirodne karakteristike kraja (reljef, geološki i pedološki sastav, klima, vode, biljni i životinjski svet), stanovništvo i privreda, a u drugom delu — naselja u opštini. Zahvaljujući ovakvim sadržajima, knjiga može imati veoma raznovrsnu primenu. Nastavnicima i starijim učenicima ona može korisno poslužiti u procesu upoznavanja prirodnih i privrednih karakteristika opštine, odnosno užeg zavičaja. Knjiga je prikladnim stilom i sadržajima namenjena čitaocima različitog uzrasta i obrazovnog nivoa. Pojedini njeni delovi mogu korisno poslužiti i regionalnom prostomom planiranju novobečejske subregije, u iznalaženju mogućnosti svestranijeg i adekvatnijeg korišćenja prirodnih uslova koje ovaj kraj pruža za razvoj određenih privrednih grana. Njeni sadržaji mogu naći svoju primenu i u opštenarodnoj odbrani opštine i pojedinih njenih naselja. Napokon, ova knjiga može poslužiti i kao prikladan poklon najboljim učenicima i radnicima na teritoriji opštine, i svima onima koji dolaze u ovu komunu kao poslovni partneri i saradnici.

U višegodišnjem radu na prikupljanju podataka i najraznovrsnijeg dokumentacionog materijala naišao sam na svesrdnu pomoć Skupštine opštine, svih radnih organizacija i institucija, i mnogih pojedinaca. Stoga koristim priliku da se svima, za sve učinjeno, iskreno i toplo zahvalim. Posebno se zahvaljujem najbližim saradnicima u ovom poslu, mojim kolegama profesorima Savi Glavaškom i Radoslavu Stojšin, te ekonomisti Stevanu Škrbiću. Izuzetno sam zahvalan recenzentima koji su rad pregledali i dali veoma korisne savete za njegovo poboljšanje. Na kraju, zahvalan sam Samoupravnoj interesnoj zajednici za naučni rad Vojvodine i Skupštini opštine Novi Bečej, koje su finansirale ovaj rad i omogućile njegovo štampanje.

Opština Novi Bečej nalazi se u severozapadnom delu Banata i severoistočnom delu Socijalističke Autonomne Pokrajine Vojvodine. Čine je četiri naselja: Novi Bečej, Kumane, Novo Miloševo i Bočar. Središte opštine je u Novom Bečeju.

Na severu i severoistoku opština se graniči teritorijom opštine Kikinda, a na istoku, jugoistoku i jugu — zrenjaninskom komunom. Zapadnu granicu opštine čini reka Tisa, od hatara Padeja na severu do Taraša na jugu.

Kao banatsko-potiska opština Novi Bečej pripada zrenjaninskom mezopodručju i gravitira najrazvijenijem privrednom centru Banata Zrenjaninu. Prema bačkoj strani opština je odvojena Tisom od susedne bečejske opštine. Nalazeći se između tri značajna privredna centra Vojvodine, Kikinde na severoistočnoj, Zrenjanina na jugu i Bečeja na zapadu, sa veoma dobrim saobraćajnim vezama — novobečejska opština zauzima povoljan središni položaj.

U saobraćajnom pogledu najbolje je povezana sa Zrenjaninom. Prugom Beograd—Zrenjanin—Kikinda Opština je povezana sa privrednim rejonima severnog, srednjeg i južnog Banata. Preko Zrenjanina, kao značajnog saobraćajnog čvora u srednjem Banatu, povezana je željezničkom prugom sa Novim Sadom. Asfaltnim putevima opština je takođe veoma dobro povezana sa svim pomenutim gradovima.

Sa Bačkom i ostalim delovima Vojvodine Novi Bečej je decenijama održavao veze skelom preko Tise i drumskim putem do Bečeja. Izgradnjom brane na Tisi nizvodno od Novog Bečeja i završenim mostom preko krune ove brane ostvarena je davnašnja želja stanovnika ovog kraja. Sada je opština preko mosta asfaltnim putem povezana sa Bečejom, odakle se razilaze željezničke pruge i asfaltni putevi u tri osnovna pravca: prema jugozapadu — ka Novom Sadu, zapadu — ka Somboru, Vinkovcima i jadranskom primorju, i prema severu — ka Senti, Horgošu i Mađarskoj. Tako su premošćavanjem Tise bitno poboljšani saobraćajni uslovi. Cirkulacija saobraćajnih sredstava u ovom pravcu je sve veća a komuniciranje sa Bečejom, Novim Sadom i drugim bačkim gradovima sve češće i uspešnije. Bolji saobraćajni uslovi već se odražavaju na brži tempo ekonomskog razvoja, što treba i dalje očekivati.

Sva naselja u opštini međusobno su povezana asfaltnim putem i prugom sa središtem opštine — Novim Bečejom. Kao gradsko i privredno najrazvijenije naselje, Novi Bečej ima najpovoljniji geografski položaj. Ovaj grad je izgrađen kraj same Tise i u njemu se stiču svi suvozemni i vodeni putevi, a nizvodno, na udaljenosti od jedan kilometar, nalazi se i most kojim je ova reka premošćena.

Tisa u saobraćajnom pogledu ima poseban značaj za opštinu, jer je plovna celim područjem Vojvodine. Nekada je, zahvaljujući ovoj reci, Novi Bečej predstavljao najvažnije izvozno pristanište žita za središni i severni Banat. Kasnije je ovakav značaj Tise opao, jer se delimično promenila proizvodna struktura šireg područja a tržišne viškove žita sve više apsorbuje prehrambena industrija Zrenjanina.

Izgradnjom kanala Dunav—Tisa—Dunav i puštanjem u saobraćaj ovog plovnog puta Tisa je ponovo dobila veliki saobraćajni značaj za Novi Bečej. Uzvodno ispred brane na Tisi, na banatskoj strani, gde se glavni kanal spaja sa ovom rekom, kraj samog grada izgrađena je savremena prevodnica. Preko ove prevodnice saobraćaju plovni objekti kanalskog i rečnog saobraćaja. Tako je ostvarena plovidbena veza Novog Bečeja sa banatskim delom kanala, Tisom do Mađarske i od Bečeja, preko Velikog bačkog kanala do Dunava, koji ove plovidbene puteve dalje uključuje u glavnu mrežu evropskih i rečnih kanalskih puteva.

Hatar opštine Novi Bečej prostire se na banatskoj lesnoj terasi, aluvijalnoj ravni Tise. Gornji slojevi ovih morfoloških oblika prekriveni su: karbonatnim i beskarbonatnim, peskovitim, zaslanjenim i slabo zaslanjenim černozemom, ritskom crnicom i smonicom. Jedan deo hatara zahvata slatinasto i neplodno zemljište. Međutim, veći deo hatara, zahvaljujući položaju i prostiranju određenih tipova zemljišta, pruža zadovoljavajuće prirodne uslove za različitu ratarsku proizvodnju.

Opština sa svim naseljima i hatarima ima površinu od 609,61 km2, što čini 0,23% ukupne površine Jugoslavije, 0,6% površine SR Srbije, 2,83% površine SAP Vojvodine i 6,11% ukupne površine Banata. Prema popisu iz 1981. godine, u opštini živi 19.901 stanovnika. Upoređujući ove podatke sa podacima drugih opština na teritoriji SAP Vojvodine, mozemo zaključiti da je opština Novi Bečej po veličini teritorije na trinaestom, a po broju stanovnika na dvadesetprvom mestu u Vojvodini. Sa 52 stanovnika po kvadratnom kilometru pripada grupi slabije naseljenih područja SAP Vojvodine.

Strana 1 od 13

Podržite sajt

Ukoliko želite, donacijom, da pomognete razvoj sajta.

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Već 10 godina se bavimo time, uporno i vredno a ipak je ostalo još mnogo toga da se uradi, mnogo posla je pred nama.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koje smatrate da bi dopunile sajt, uključite se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije na salevidak@gmail.com. Ili prosto svoje predloge, ideje, komentare kako da poboljšamo sajt iznesite Ovde

Ideju...

Za one imućnije Novobečejce koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj ove ideje, daju vetar u leđa, koji žele da budu dobrotvori, sponzori, donatori...

...stojimo na raspolaganju na broju 060 013 01 01

© 2016 Novi Bečej - Online. All Rights Reserved. Designed By SaleVidak