banerKIA3

12.06.2012.

Sastanku su prisutni: Nataša Vidaković, Karolj Andre, Milorad Azucki, Mirko Saravolac, Milorad Josimović, Janoš Koso, Arpad Švaner, Slavica Kovačev i Radovan Popov.

Dnevni red

  1. Letopis 2011
  2. Zakoniti zastupnik kluba
  3. Saradnja sa Old Tajmer Klubom
  4. Ponovni poklon Rozalije Lerik
  5. Restauracije

Ad.1

Član Upravnog odbora Karolj Andre sastavio je preliminarni spisak naslova za Letopis. Određen je tročlani redakcioni odbor za Letopis, koji čine: Slavica Kovačev, Stevan Davidović i Karolj Andre. Rok predaje sređenog teksta Srđanu Vrešćak za prelom i dizajn je 10 juli 2012. godine.

Ad.2

Zbog bolesti našeg predsednika Borivoja Ćurčića postoji verovatnoća da dođe do promene u vodstvu kluba. Članovi Upravnog odbora će ovih dana obaviti razgovor sa Borom ne bi li došli do rešenja.

Ad.3

Član Old Tajmer kluba Janoš Koso predložio je Upravnom odboru Zavičajnog kluba da bude nosilac ovogodišnje manifestacije – parade old tajmera. Janoš je već dobio saglasnost i podršku opštinskih struktura a kao termin određen je kraj meseca juli. Predlog je jednoglasno usvojen.

Ad.4

Naša meštanka Rozalija Lerik i ove godine je poklonila vredne eksponate za muzej Glavaševa kuća i Zavičajni klub. Darovi su uz prisustvo optinskog činovnika, članova Zavičajnog kluba popisani, preuzeti i preneti u Glavasevu kuću. Uglavnom se radi o nameštaju sa kraja XIX i početka XX veka. Eksponati su u izvanrednom stanju.

Ad.5

Članovi Upravnog odbora su odobrili kupovinu mebl štofa za dve bidermajer stolice i plaćanje usluge tapetaru. Te stolice će činiti celinu sa ostalim bider nameštajem što uskoro stiže sa restauracije od Zolike Alaćana.

panel
5580
Članaka
panel
5414
Fotografija

Poslednje fotografije

04.06.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


04.06.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je tridesetih godina XX veka postojalo kupalište na Tisi sa dva bazena i dvadesetak kabina a nalazilo se malo nizvodno od bivše skele?