banerKIA3

14.03.2012.

Sastanku su prisutni: Borivoj Ćurčić, Nataša Vidaković, Milorad Azucki, Mirko Saravolac, Milorad Josimović, Arpad Švaner, Janoš Koso i Branislav Vojnov.

Dnevni red

  1. Sedište Zavičajnog kluba
  2. Godišnji finansijski izveštaj
  3. Knjiga poznatih Novobečejaca
  4. Razno

Ad.1

Predsednik Borivoj Ćurčić je informisao članove Upravnog odbora da je promena sedišta Zavičajnog kluba u toku.

Ad.2

Tokom februara, knjigovoñe su predale godišnji finansijski izveštaj Zavičajnog kluba za 2011. godinu. Pošto nam knjigovoñe to rade volonterski, u znak pažnje Karolj Andre je u ime kluba 8. marta, ženskom osoblju, a njih je pet, poklonio po jednu ružu. Upravni odbor je odobrio taj izdatak.

Ad3

Upravni odbor će na sledećem „vanrednom” sastanaku, sedmog aprila, doneti i usvojiti kriterijume za spisak potencijalnih kandidata koji će se objaviti u knjizi. Za taj sastanak će se pozvati: Agneš ðukičin Pataki, Slavica Kovačev, Borivoj Ćurčić, Aleksandar Kasaš, Radovan Popov, Karolj Andre, Milorad Azucki i Branislav Vojnov.

Ad4

Zbog mnogobrojnih darodavaca muzeju i Zavičajnom klubu kao i volontera koji nam pomažu, predlaže se doštampavanje zahvalnica na oba pisma, srpski i mađarski.

panel
5580
Članaka
panel
5414
Fotografija

Poslednje fotografije

04.06.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


04.06.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

3/26. juna 1926. godine postavlјeni na tornju Crkve u Kumanu novi satovi, kuplјeni u Zemunu.