banerKIA3

12.07.2010.

Prisutni: Branislav Vojnov, Karolj Andre, Radovan Popov, Milorad Azucki, Borivoj Ćurčić, Slavica Kovačev, Ištvan Sekereš, Janoš Koso.

DNEVNI RED:

  1. Štampanje Letopisa za 2009. godinu
  2. Program i satnica godišnje Skupštine Zavičajnog kluba
  3. Promena adrese prebivališta Zavičajnog kluba
  4. Razno

Ad.1

Ištvan Sekereš je obezbedio još 11.000 dinara za štampanje Letopisa.

Borivoj Ćurčić predlaže da se letopis štampa latinicom jer nemamo sredstava da se izda dvojezično.

Radovan Popov se zalaže za ćirilicu, ali ne dozvoljava da nas ucenjuju. Ne smeta mi da se ovaj letopis štampa latinično.

Predlog je da se letopis štampa latinicom jer nema sredstava za štampanje na oba jezika. Upravni odbor je glasao sa ZA sa 7 : 1 i odlučeno je da se letopis štampa latinicom.

Finansijska konstrukcija:

11.000 Ištvan Sekereš

2.000 GZRO Novi Bečej (Milorad Azucki)

9.000 Borivoj Ćurčić

1.000 Budić Mali Pijac (S.Kovačev)

2.000 STR Blažin (S.Kovačev)

Sastanak 19.07.2010. u 19,00

Ad.2

Predlaže se da se ručak organizuje u kafani KUM, preko puta Muzeja pošto je kuhinja izvanredna a i cena je pristupačna.

Program i satnica:

Muzej Glavaševa kuća 28.08.2010.

10.00 Skup zvanica

11.00 Godišnja skupština

13.00 Ručak i druženje

Andre Karolj i Janoš Koso prirediće prigodnu izložbu iz arhive Zavičajnog kluba.

Branislav Vojnov predlaže da se predstavi istorijat novobečejskog veterinarstva i zadužen je da razgovara sa Teodorom Dujinim.

Ad.3

Predsednik treba da u Policijskoj stanici prijavi novu adresu Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana u Muzeju Glavaševa kuća, da uzme potvrdu i odnese kod nadležnih u Bečej.

Ad.4

Česma je sazidana u dvorištu muzeja i ostava je malterisana. Nepotreban inventar iz suvog ulaza odnešen.

panel
5580
Članaka
panel
5414
Fotografija

Poslednje fotografije

04.06.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


04.06.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je Jovan Knežević - Caca je 1860. godine u Vranjevu osnovao prvo srpsko profesionalno pozorište, iz koga se 1861. godine formiralo Srpsko narodno po­zorište u Novom Sadu.