banerKIA3

Osnivačka skupština 31. marta 2007. godine u Novom Bečeju u zgradi Doma kulture sa početkom od 10 časova

Predložen i usvojen sledeći dnevni red:

 • Izbor radnog predsedništva, zapisničara i dva overača zapisnika
 • Donošenje odluke o osnivanju
 • Donošenje statuta
 • Izbor Upravnog odbora i Nadzornog organa
 • Donošenje odluke o visini članarine

Ad. 1.

U radno predsedništvo su izabrani Borivoj Ćurčić za predsednika, Andre Karolj i Branislav Vojnov za članove. Za zapisničara Slavica Kovačev, a za overače su izabrani Tereza i Robert Kiš.

Ad. 2.

Usvojena je odluka o osnivanju kluba

Ad. 3.

Usvojen je statut kluba

Ad. 4.

U Upravni odbor su izabrani:

 1. Branislav Vojnov
 2. Andre Karolj
 3. Borivoj Ćurčić
 4. Rada Popov
 5. Ištvan Sekereš
 6. Milorad Azucki
 7. Kovačev Slavica

U nadzorni odbor su izabrani

Sava Glavački – predsednik

Tereza Kiš

Mirko Saravolac

Ad. 5.

Utvrđena je visina članarine u iznosu od 300 dinara.

Osnivači kluba su:

 1. Arpad Jager
 2. Milorad Azucki
 3. Borivoj Ćurčić
 4. Sava Glavaški
 5. Mirko Saravolac
 6. Ištvan Sekereš
 7. Rada Popov
 8. Andre Karolj
 9. Aleksandar Kasaš
 10. Kiš Tereza
 11. Kiš Robert
 12. Vladimir Davidović
 13. Zagorka Jegdić
 14. Slavica Kovačev
 15. Branislav Vojnov
 16. Švaner Ferenc

Sa ovim je Skupština završila rad.

Dovršeno u 11 časova

Zapisničar, Slavica Kovačev

Predsedavajući, Borivoj Ćurčić

Overači Kiš Tereza i Kiš Robert

panel
5580
Članaka
panel
5414
Fotografija

Poslednje fotografije

04.06.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


04.06.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je prva, do sada pronađena novobečejska razglednica izdata krajem 1898. godine sa slikom crkve Arače i tekstom na mađarskom i srpskom jeziku?