Poslednjeg vikenda u junu, osnovna škola “Miloje Čiplić” organizovala je dvodnevni seminar posvećen stručnom usavršavanju nastavnika i učitelja, a čija tema je bilo dijagnostikovanje, prevencija i uklanjanje uzroka školskog neuspeha kod dece.

Seminar su finansijski podržali Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i lokalna samouprava, a predavači su bili stručnjaci za pitanja pedagogije i psihologije dece školskog uzrasta.

Biljana Banjac, direktor ove škole, istakla je da je ovaj seminar odabran upravo zbog kvaliteta predavača, ali i želje da se dalji rad ove ustanove nastavi i unapredi na naučnim osnovama. Ona je naglasila i da je ovo institucionalizovana obuka koja se smatra potrebnom, ali je, pre svega, i od velikog praktičnog značaja. “Ja sam prezadovoljna seminarom zato što sam videla da je interesovanje kolega, zaista, odgovarajuće. To jesu stvari koje oni, uglavnom, već znaju, međutim, jako je bitno da se to ponovo podvuče, naglasi ono što je zaista značajno i da se podsetimo nekih stvari”, rekla je Banjac. Kako dodaje, seminar je naišao na odlične reakcije učesnika, a kao posebno bitno ona je istakla i to što će se nastaviti razmena primera dobre prakse, kao i to što ona u ovome vidi i priliku da se prosvetni radnici podstaknu i ohrabre da se i sami pozabave naučnim radom na neku od ovih ili srodnih tema.

Jedan od predavača na seminaru bio je i profesor Prvoslav Janković sa Pedagoškog fakulteta u Somboru koji je istakao da je kontinuirani rad na obrazovanju prosvetara ključan za razvoj školstva i školskog sistema. “Ne možete završiti pripremu prosvetnih kadrova samo sa odlaskom na fakultet i završavanjem fakulteta. Znanje svake vrste zastareva za četiri ili pet godina ako ga ne obnavljate, ne dopunjavate. Ono postaje nepotrebno i čitav život se morate obrazovati, školovati i dopunjavati”, rekao je profesor Janković. On je skrenuo pažnju i na to da je dijagnostika uzroka školskog neuspeha kod dece veoma bitna kako bi se njima pomoglo da ga prevaziđu i uspešno savladaju gradivo. “Isto kao u medicini, potrebno je naći uzroke neznanju. Ili, recimo, dete je nesposobno, nemotivisano, nečim ometeno ili nema podršku od roditelja. Kada nađemo uzrok, lakše je tražiti kako sprečiti delovanje uzroka u nekoj budućnosti, a u datoj situaciji kako neznanje pretvoriti u znanje”, rekao je profesor Janković. Prema njegovim rečima, onemogućavanjem uzročnika da dalje deluje detetu će se najbolje pomoći da savlada problem u učenju.

Osim rada u grupama i razmene iskustava, svaki učesnik seminara dobio je i primerak knjige profesora Borislava Stanojlovića pod nazivom: “Osnovi pedagoške dijagnostike” koja bi trebalo da im pomogne u daljem radu sa decom.

panel
5340
Članaka
panel
3860
Fotografija
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Poslednje fotografije

23.10.2019. (10 fotografija)
Svetozar Štefkić
Svetozar Štefkić
13.10.2019. (23 fotografija)
Antifašistička borba u Banatu
Antifašistička borba u Banatu 1941-1944
23.10.2019. (19 fotografija)
Foto-ep o Kumanu

18.11.2019. (11 fotografija)
Priča o domu

Da li ste znali...

da je Vladimir Glavaš diplomirao 1862. godine na Pravnom fakultetu u Pragu i da je posle pripravničkog staža otvorio advokatsku kancelariju u Novom Bečeju?