Na rutinski brzoj i efikasnoj sednici, pred većnicima se našao manji broj tačaka, uglavnom, tehničkog karaktera. Tako je doneto rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje licitacije poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini opštine Novi Bečej, budući da je prva tačka bila vezana upravu za ovu tematiku. Takođe, data je saglasnost na program festivala komedije “Jovan Knežević Caca”, saglasnost na izveštaj o sprovođenju ovogodišnje Tiske akademije akvarela, a, donet je i zaključak korišćenju javnih površina za vreme trajanja ovogodišnjeg Festivala cveća kojim je omogućeno da prihod od zakupa ode u humanitarne svrhe.

Govoreći o današnjoj sednici, predsednik opštine, Saša Maksimović rekao je: “Ono što bih izdvojio kao posebne tačke su donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini opštine. Dakle, radi se o jednoj parceli koja prethodnih godina nije bila izdavana, trogodišnji ugovor je istekao ove godine. Naravno da ćemo je u skladu sa zakonom izdati. Ono što bih takođe izdvojio jeste donošenje Odluke o usmeravanju sredstava za stambenu podršku izbeglicama za troškove sprovođenja kupoprodajnog ugovora. S obzirom da su određena sredstva data od strane Komesarijata za izbeglice i migracije izbeglim licima na teritoriji opštine Novi Bečej, Opštinsko veće je donelo odluku da izdvoji 50 hiljada dinara za troškove notara za pojedinačne izbegličke kuće”.

panel
5340
Članaka
panel
3900
Fotografija
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Poslednje fotografije

05.12.2019. (15 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu


27.11.2019. (5 fotografija)
Foto-ep
Foto-ep o Kumanu

Da li ste znali...

da je pored toga što su železnički i drumski saobraćaj umanjili značaj Novog Bečeja u prometu žitaricama, on je ipak ostao sve do Drugog svetskog rata najprometnije pristanište na Tisi u Jugoslaviji.