banerKIA3

Prva etapa je suzbijanje larvi kućnih komaraca koja podrazumeva - meru suzbijanja larvi komaraca na staništima bara i kanala na javnim površinama, biološkim i hemijskim tretmanom sa zemlje i biološkim tretmanom iz vazduha, apliciranjem granula tipa BTI

Protekle nedelje je u naseljenim mestima opštine Novi Bečej vršeno tretiranje larvi komaraca na staništima kanala i bara na javnim površinama. Plan i program suzbijanja komaraca i ostalih štetnih organizama na teritoriji opštine Novi Bečej za 2014. godinu je pravljen u skladu sa srednjeročnom strategijom uništavanja komaraca „Panonija Asocijacije", Udruženja za zaštitu životne sredine, čiji je član i opština Novi Bečej. Prema rečima Ivana Bošnjaka, direktora JP “Direkcija" Novi Bečej, predviđeno je dve etape tretmana: „Prva etapa je suzbijanje larvi kućnih komaraca koja podrazumeva meru suzbijanja larvi komaraca na staništima bara i kanala na javnim površinama, biološkim i hemijskim tretmanom sa zemlje i biološkim tretmanom iz vazduha, apliciranjem granula tipa BTl. Druga mera suzbijanja larvi komaraca je na staništima okućnica i dvorišta. Mera podrazumeva podelu tableta svim domaćinstvima na teritoriji opštine Novi Bečej, u svim naseljenim mestima. Što se tiče tretmana odraslih jedinki komaraca predviđen je hemijski tretman ULV aplikacijom sa zemlje na površini od 3.400 hektara. Time će biti obuhvaćena sva naseljena mesta u opštini i predviđen je hemijski tretman aplikacijom ULV preparata iz vazduha na površini od 1.200 hektara. Tim tretmanom će biti obuhvaćeno priobalje Tise i naseljeno mesto Novi Bečej. Svim ovim merama, u nekoj prosečnoj sezoni, trebalo bi da se broj komaraca dovede na neki tolerantan nivo."

Izvršilac svih navedenih tertmana je „Ciklonizacija a.d." iz Novog Sada, koja je, u otvorenom postupku javne nabavke za tretman komaraca i ambrozije na teritoriji opštine Novi Bečej, bila najpovoljniji ponuđač.

panel
5580
Članaka
panel
5414
Fotografija

Poslednje fotografije

04.06.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


04.06.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je u Novom Bečeju, Bischitz Lajoš dobio dozvolu 1889. godine za građenje telefonske veze između Bečeja i salaša Solymoss i Borjass u dužini od 11 km sa tri telefona i stanice?