banerKIA3

Cilj omladinske grupe je promovisanje zdravih stilova života među mladim Romima i Romkinjama.

Neformalna omladinska grupa, pod nazivom „Snaga mladih Roma i Romkinja“ radila je na projektu „Zdrav i kvalitetan život za Rome i Romkinje“ u okviru programa Mladi su zakon koji podržava Resur Centar-Omladinski klub Novog Bečeja, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, finansijsku podršku je pružilo i Udruženje Roma Novi Bečej. Cilj omladinske grupe je promovisanje zdravih stilova života među mladim Romima i Romkinjama. Projektom je održano devet radionica sa 40 mladih Roma i Romkinja od 13-22 godine u dva romska naselja u Novom Bečeju i jednom romskom naselju u Novom Miloševu na sledeće teme: štetnost ranog stupanja u brak i rađanja, seksualno prenosive bolesti, neželjena trudnoća i kontracepcija. Tokom projekta radionice su vodili Danica Jovanović, Kilino Stojkov, Sanja Nešić, Vesna Ćerimović i Vesna Alavanja. Projekat je trajao od 20. avgusta do 28. oktobra.

panel
5580
Članaka
panel
5414
Fotografija

Poslednje fotografije

04.06.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


04.06.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je prvi fotografski aparat u Kumane je doneo Svetozar - Cveta Sekulić, po povratku iz Rusije 1925. godine?