banerKIA3

Mnoge od njih su saznale što do sada i nisu znale, da mogu da se obrate ovom organu povereniku za zaštitu ravnopravnosti, kao nezavisnom telu koje se bori protiv diskriminacije pritužbom, bilo lično, bilo preko organizacije koja se bavi zaštitom njihovih prava gde je potrebno da opišu njihov događaj za koji smatraju da su diskriminisane" - Marija Zarič, savetnica kancelarije za zaštitnu ravnopravnost u sektoru za pristupanje pod pritužbom.

28. maja u Domu Kulture opštine Novi Bečej za pripadnike romske nacionalne manjine Tijana Milošević i Marija Zarić, savetnice kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Marko Vasiljević iz Regionalnog centra za manjine održali su tribinu na temu "Diskriminacija". Tijana Milošević, savetnica kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti je rekla da je sastanak bio od velikog značaja, gde su prisutnima dali korisne ideje i načine na koje mogu da reše svoje probleme: "Nama je danas bio jako značajan ovaj sastanak na kojem smo bili, jer naša ideja današnjeg dolaska na ovu tribinu, nije bila da držimo predavanje, nego da prosto u jednom interaktivnom druženju sa pripadnicima romske nacionalne manjine čujemo njihove probleme, njihova iskustva. Najviše se susreću sa situacijama potencijalne diskriminacije u zapošljavanju, u onim situacijama kada one osećaju da zbog toga što su romkinje ne mogu da nađu posao.

Zatim pitanje socijalne zaštite, koje njih najviše pogađa, materijalne pomoći i odnosa nekih institucija odnosno zaposlenih u njima, kada se one pojave da zatraže pomoć". Marija Zarić, savetnica kancelarije za zaštitnu ravnopravnost u sektoru za pristupanje pod pritužbom kaže da su pre svega prisutnima preporučili da reaguju i da traže zaštitu: "Saznali smo da imaju organizaciju kojom su stvarno zadovoljni, koja im pruža pomoć u svakom smislu i u svakom slučaju kada to može, ali su mnoge od njih saznale što do sada i nisu znale, da mogu da se obrate ovom organu povereniku za zaštitu ravnopravnosti, kao nezavisnom telu koje se bori protiv diskriminacije pritužbom, bilo lično, bilo preko organizacije koja se bavi zaštitom njihovih prava gde je potrebno da opišu njihov događaj za koji smatraju da su diskriminisane. Uputili smo ih u to koje informacije su nama potrebne za sprovođenje postupka i na koji način mogu da nam se obrate".

Danica Jovanović, predsednica udruženja roma Novi Bečej smatra da je skup bio interesantan i da će pomoći ženama koje pokušavaju da ostvare svoja prava: "Ovo je prvi put da iz kancelarije poverenika neko dolazi i neko ima kontakte sa Romkinjama koje zaista preživljavaju i doživljavaju različite vidove diskriminacije. Smatram da je jako važno da naprave kontakte. Ovo je prvi korak nadam se da će ta saradnja zaživeti i da će Romkinje moći da uz našu pomoć u našu kancelariju dođu i podnesu pritužbe i primene sve ono što mi učimo na radionicama". Udruženje roma Novi Bečej se bavi borbom protiv nasilja i imaju SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina koji je jedini u Vojvodini i Srbiji. Takođe apeluju na Romkinje da reaguju na nasilje, da zatraže pravnu pomoć, zastupanje na sudu kako bi što pre izašli iz nasilja.

U isto vreme u Novom Bečeju bila je i Marija Koatić, zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta. Stanovnici opštine Novi Bečej su ovom prilikom mogli direktno da se obrate pokrajinskom ombudsmanu za prava koja su im ugrožena radom organa uprave: "Iskoristili smo priliku da pre prijema građana obiđemo Centar za socijalni rad, jer je najveći broj obraćanja građana zbog postupaka koji vode pred centrom za socijalni rad, a nakon toga ćemo otići i u Osnovnu školu, jer ćemo predstaviti projekat istraživanja koji smo obavili u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Vojvodine o zloupotrebi dece na internetu. Pričaćemo sa članovima učeničkog parlamenta o ovom istraživanju, o načinu kako oni koriste internet i druge informativno-komunikativne tehnologije, i naravno o onom što je predmet razmatranja ovih malih parlamentaraca i šta vide kao svoje probleme". Pokrajinski ombudsman štiti ljudska prava i slobode od povreda učinjenih od strane pokrajinske i opštinske uprave, kao i organizacija i javnih službi čiji je osnivač Pokrajina ili opština.

panel
5580
Članaka
panel
5414
Fotografija

Poslednje fotografije

04.06.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


04.06.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

Odlaskom Turaka, u slabo naselјen Banat počinje intenzivnije doselјavanje. Naselјavanje Srba, kako u Vojvodinu, tako i u Banat započeto Velikom seobom Srba 1690, pod vođstvom Arsenija Čarnojevića III. Bočar, izgleda, nije zahvaćen ovom kolonizacijom, pošto se posle 1564. godine prvi put kao naselјen pominje tek 1753. kao manje srpsko naselјe.